Santi Gucci (urodzony około 1530 we Florencji, zmarł w 1599 lub 1600, prawdopodobnie w Mirowie). Włoski rzeźbiarz i architekt pracujący w Polsce. Był uczniem swojego ojca Giovanniego restauratora katedry we Florencji oraz rzeźbiarza Baccio Bandinellego. Nie są znane jego prace, wykonane we Florencji przed przybyciem do Polski. Od 1558 pracował na zlecenie dworu królewskiego w Krakowie, wykonał wtedy nagrobki Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu (1574-75). Dla Stefana Batorego zbudował nie zachowany pałac w Łobzowie oraz przebudował kaplicę Mariacką w katedrze wawelskiej na kaplicę grobową z jego nagrobkiem (1594-95), jedynym sygnowanym: SANTI GUCI FIORE[ntinus]). Do innych jego prac należą: nagrobek Kryskich w kościele w Drobinie (1572-76), nagrobek Firlejów w Janowcu (1586), nagrobek Andrzeja Nowiny Kośli w kościele w Kraśniku (1589), nagrobek Grzegorza i Katarzyny Branickich w kościele w Niepołomicach wraz z budową i wystrojem kaplicy grobowej. Zbudował też pałac dla Myszkowskich w Książu Wielkim (1585-95), rozbudował zamek w Janowcu (ok. 1565-85) i rozbudował zamek w Pińczowie (od 1591), gdzie wzniósł też kaplicę św. Anny. Przypisuje się mu też udział w powstaniu zamków w Baranowie i Krasiczynie. Miał warsztat kamieniarsko-rzeźbiarski w Pińczowie, który wykonywał prace rzeźbiarskie i architektoniczne, znajdujące się obecnie na terenie całej Polski. Miał liczne grono współpracowników, stąd wiele prac przypisuje się mu hipotetycznie na podstawie analizy form rzeźbiarskich i dekoracyjnych. Santi Gucci uważany jest za przedstawiciela manieryzmu florenckiego, dla którego wzorami byli byli G. da Sangallo, B. Ammanati, B. Bandinelli, F. da Sangallo i Michał Anioł. Twórczość Gucciego mocno zważyła na polskiej sztuce przełomu XVI i XVII w. i miała wielu naśladowców wśród prowincjonalnych twórców. Z warsztatu Santi Gucciego pochodzi również pomnik nagrobny Kaspra Branickiego z tarnowskiej katedry, jednak został on wykonany już po śmierci artysty.

Tekst umieszczony 24.06.2005

 LITERATURA

 Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984
Strona internetowa: www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_gucci_santi