gyurkovich ludomilLudomił Gyurkovich, ur. 23 listopada 1899 r. w Stanisławowie, zm. 20 lipca 1980 r. w Kielcach. Polski architekt, uczestnik walk w obronie Lwowa 1918 r. Ukończył wydział Architektury na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1921-26 był asystentem a następnie projektantem w Wydziale III lwowskiego magistratu. Z kolei w latach 1924-30 był asystentem a później wykładowcą w Katedrze Budowy Miast Politechniki Lwowskiej. W 1931 r. założył własne przedsiębiorstwo budowlane. W tym czasie zamieszkał w zaprojektowanej przez siebie willi na ul. Obwodowej 4. W 1936 r. prowadzona przez niego firma zbankrutowała a Gyurkovich musiał sprzedać swój dom. W 1937 r. rozpoczął pracę w PFZA w Mościcach pod Tarnowem. W następnym roku przeniósł się do Łucka, gdzie podjął pracę e Biurze Planowania Regionalnego przy Urzędzie Wojewódzkim. Podczas okupacji był członkiem Armii Krajowej ps. Brytan, pracował m.in. jako architekt powiatowy w Opatowie. W latach 1945-68 pracował w różnych instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach budowlanych, był m.in. pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, dyrektorem Zjednoczenia Budownictwa w Kielcach oraz dyrektorem Inwestprojektu w Kielcach. Ludomił Gyurkovich zmarł w 1980 r. i został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Budynki projektowane przez Ludomiła Gyurkovicha

- Lwów, willa własna przy ul. Obwodowej 4 (dziś Trusza), przed 1931 r.
- Lwów, kościół karmelitów bosych, ul. Persenkówka (1937)
- Bochnia, kościół św. Stanisława Kostki (1932), wspólnie z W. Nowakowskim
- Dwikozy, kościół śś. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika (1957-65)
- Malice Kościelne, kościół MB Wniebowziętej (1968-74)
- Daromin, kościół MB Królowej Polski (1971-72)
- Świątniki, kościół św. Jadwigi Śląskiej (1974-76)
- Morawica, kościół MB Nieustającej Pomocy (1975-79)
- Mydłów, kościół Wniebowzięcia NMP (1977-79)

Inne realizacje Ludomiła Gyurkovicha

- Lwów, Kamienica królewska, Rynek 6, rekonstrukcja arkadowych krużganków ( 1926-29)
- Lwów, kościół św. Elżbiety, projekt ołtarza głównego (1928), wspólnie z J. Szostakiewiczem

LITERATURA

Rąkowski G., Lwów. Przewodnik ilustrowany, Pruszków 2008
Strona internetowa: http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/ludomil_klemens_gyurkovich,4984