Konstanty Jakimowicz, urodzony 17 lutego 1879 w Warszawie, zmarł 3 lipca 1960 tamże. Polski architekt, konserwator zabytków, związany głównie z Warszawą. W swojej twórczości przeszedł drogę od architektury historyzującej poprzez styl narodowy do funkcjonalizmu.  Pobierał nauki w szkole rysunków w pracowni Wojciecha Gersona. Studiował na Wydziale Architektury Instytutu Politechnicznego w Warszawie a następnie na Politechnice w Karlsruhe (1906) i w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu (1908-09). Od czasów studenckich związany był z ruchem narodowym, był też członkiem Ligi Narodowej. W latach 1909-13 pracował przy budowie linii kolejowej Herby-Kielce.  Po roku 1913 zamieszkał w Warszawie. Wykładał budownictwo w Szkole Mechaniczno-Technicznej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Od 1916 r. pełnił funkcję budowniczego okręgowego i kierownika Wydziału Budowlanego m. Warszawy. W latach 1918-26 pracował w Ministerstwie Robót Publicznych, będąc m.in. dyrektorem Departamentu Budowlanego. W latach 1926-28 był etatowym architektem Banku Gospodarstwa Krajowego. Był architektem diecezjalnym i członkiem Prymasowskiej Rady ds. Budownictwa Sakralnego. Pełnił funkcję prezesa Koła Architektów w Warszawie. Był członkiem Rady Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz członka wydziału konserwacji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Podczas okupacji w latach 1940-44 pracował w Wydziale Budownictwa Zarządu m. Warszawy. Po II wojnie światowej był zatrudniony Biurze Odbudowy Stolicy. W swojej długiej karierze architekta uczestniczył w wielu konkursach architektonicznych m.in. na świątynię Opatrzności Bożej, na gmach Ministerstwa Robót Publicznych (pierwsza nagroda) oraz na plan regulacyjny dzielnicy Staromiejskiej i Powiśla. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim kw. 67 (V).

Obiekty Sakralne: 
- Blachownia pod Częstochową, kościół św. Michała Archanioła (1912)
- Warszawa, kaplica "Przytulisko", ul. Wilcza (1913)
- Kalej, kościół MB Królowej Aniołów (1924-27)
- Ostrowy n. Okszą, kościół św. Andrzeja (1926-37)
- Jazgarzew, kościół św. Rocha (1927-29)
- Warszawa-Kamionek, kościół MB Zwycięskiej (1929-30), zrealizowany bez wieży
- Warszawa-Powiśle. kościół św. Teresy (1931-32), zrealizowany bez wieży
- Cechówka koło Nowej Miłosny, kościół Przemienienia Pańskiego (1934-35)
- Tarnów, kościół NSPJ  (1935-1952), zrealizowany według nieznacznie zmienionego projektu

Obiekty użyteczności publicznej: 
- Częstochowa, Muzeum Przemysłu Ludowego (1909)
- Kozienice, dom katolicki (1913)
- Warszawa, dom mieszkalny profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Zjazd 5 (1923-25), nie istnieje
- Warszawa, gmach szkoły, ul. Otwocka 3 (1925)
- Warszawa, dom księży emerytów, ul. Ratuszowa (1926)
- Warszawa, Dom Akademiczek, ul. Górnośląska 14 (1927)
- Gdynia, gmach Banku Gospodarstwa Krajowego, ul.10 lutego 8 (1928-29)
- Warszawa, dom parafialny (obecnie Teatr Powszechny), ul. Mokotowska 13 (1937)
- Warszawa, dom Akcji Katolickiej im. Piusa XI "Roma" (obecnie Teatr Muzyczny  Roma), ul. Nowogrodzka 49 (1953)
- Warszawa, schronisko dla bezdomnych "Przytulisko" (obecnie Dom Generalny Sióstr franciszkanek od Cierpiących), ul. Wilcza 7

- budynki stacyjne linii kolejowej Kielce-Herby i Warszawskich Kolei Dojazdowych

Kamienice i domy prywatne: 
- Warszawa-Saska Kępa, willa, ul. Katowicka i Walecznych (1936)
- Warszawa, Dom czynszowy, Sewerynów 6
- Warszawa, Dom czynszowy, Sewerynów 8

Inne projekty:
- Warszawa, krypta Henryka Sienkiewicza w katedrze św. Jana Chrzciciela
- Warszawa, krypty książąt mazowieckich Stanisława i Janusza w katedrze św. Jana Chrzciciela
- Warszawa, grobowiec Władysława Reymonta na Cmentarzu Powązkowskim
- Warszawa, grobowiec siostry Kazimiery Gruszczyńskiej na Cmentarzu Powązkowskim

Prace restauratorskie:
- Warszawa-Nowe Miasto, kościół NMP
- Warszawa, Biblioteka Załuskich (Dom pod Królami), ul. Hipoteczna 2
- Sochaczew, restauracja kościoła z dobudową dzwonnicy (nieistniejący)
- Warszawa, odbudowa Teatru Polskiego (1945)

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Olszewski A., O twórczości Konstantego Jakimowicza, {w:} Architektura 11-12, Warszawa 1959
Strona internetowa: http://www.beta.architektura.warszawa.sarp.org.pl/projektant/konstanty
_sylwin_jakimowicz,439