Lokalizacja: Bochnia, Bernardyńska 12  (49.968605, 20.425455)
Budowa: 1932-1937
Architekt: Wacław Nowakowski, Ludomił Gyurkovich
Styl: modernizm

HISTORIA. Kościół szkolny powstał z inicjatywy ks. Alojzego Nalepy i przy dużym zaangażowaniu ówczesnego dyrektora bocheńskiego gimnazjum Franciszka Słuszkiewicza. Zbudowany został w latach 1932-37 według projektu architektów Wacława Nowakowskiego i Ludomiła Gyurkovicha. Poświęcono go w 1937 r.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, murowany z cegły i kamienia. Trójnawowy z prezbiterium w formie apsydy. Łuk tęczy zamknięty półkoliście. Nawy boczne oddzielone od nawy głównej prostymi słupami. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Fasada wschodnia, dwukondygnacjowa. Dolna kondygnacja murowana z kamienia, z wejściem głównym pośrodku, o formie trzech arkad zamkniętych półkoliście. Górna kondygnacja murowana z cegły, z blendami zamkniętymi półkoliście i podwyższoną dzwonnicą z trzema półkoliście zamkniętymi arkadami. Dachy kryte blachą.

WYSTRÓJ I WPOSAŻENIE WNĘTRZA. Witraże wykonane w 1936 r. według projektu Henryka Nostitz-Jackowskiego w poznańskim zakładzie witraży Polichromia. W apsydzie w okrągłych oknach eucharystyczne symbole chrześcijaństwa: pelikan, Baranek paschalny, Święta Trójca, arka przymierza i ryba. W nawie południowej  w dwóch dużych oknach scena Zwiastowania, za ołtarzem, w okrągłym oknie św. Stanisław Królewicz. W nawie północnej za ołtarzem w okrągłym oknie św. Kinga. Ołtarz główny, w którym umieszczono relikwie bł. Karoliny Kózki wykonał Kazimierza Malski z Ropczyc. W nawach dwa ołtarze boczne: lewy bł. Karoliny Kózka, prawy św. Stanisława. Droga krzyżowa została wykonana przez Marię Szczawińską z Poznania. W nawie południowej znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona ks. Antoniemu Czaplińskiemu (zm. 1981) wybitnemu katechecie Liceum Ogólnokształcącego i prefektowi Bursy Gimnazjalnej, taternikowi i krajoznawcy, ufundowana w 1991 r. przez jego wychowanków. Organy wykonał w 1937 r. Bartłomiej Ziemiański organmistrz ze Szczyrzyca.

Autorem zdjęć z wnętrza kościoła jest Andrzej Mleczko
Tekst umieszczony 20.01.2004

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
Strona internetowa: www.mikolaj.bochnia.pl