dawna cerkiew prawosławna

Bogusza - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Druga cerkiew w Boguszy została zbudowana dla Łemków, którzy przeszli z grekokatolicyzmu na prawosławie. Jej budowę ukończono w 1937 r. a autorem projektu był Paweł Horoszczak, dyrektor szkoły w Grybowie. Po wysiedleniu Łemków do 1947 r. świątynia została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Już kilka lat później obiekt przejęła gmina a wierni przenieśli się do pobliskiej drewnianej cerkwi greckokatolickiej. Dopiero w 2000 r. parafia rzymskokatolicka w Królowej Górnej odkupiła zdewastowany budynek cerkwi. W latach 2000-2003 przeprowadzono gruntowny remont świątyni, przekształcając pierwotne rozwiązanie pokrycia dachowego.  Obecnie dawna cerkiew pełni funkcję kościoła pomocniczego w parafii Królowa Górna.
ARCHITEKTURA. Bezstylowy, murowany z cegły. Zbudowany na planie krzyża, trójdzielny, z szerszą nawą środkową i prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Dachy dwuspadowe, z nich najwyższy nad częścią środkową, z wieżyczką na sygnaturkę. Ceglane elewacje ujęte w narożach kolumnami o korynckich kapitelach, przeprute dużymi, zamkniętymi półkoliście oknami. Wnętrze nakryte stropem płaskim.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Nie zachowało się oryginalne wyposażenie cerkiewne, obecne pochodzi z innych kościołów. Ołtarz główny z XVIII w., pochodzi z drewnianego kościoła w Lubczy, który został przeniesiony do Janowic a w końcu do miejscowości Dzierżaniny. Lewy ołtarz boczny z obrazem Koronacji Matki Bożej, który namalował w 1873 r. Victorin Zompf, malarz z Bardiowa na Słowacji, przeniesionym z drewnianej cerkwi w Boguszy. Organy 14-głosowe pochodzące z Makowa Podhalańskiego, sprowadzone z Tyńca i zmontowane w 2006 r. przez Mieczysława Ziemiańskiego ze Szczyrzyca.

LITERATURA

Fuerst T.Ch., Murowana cerkiew w Boguszy, [w:] Spotkania z zabytkami, 12/2005
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: www. bogusza.pl