Antoni Frączkiewicz (zm. 1741), snycerz krakowski okresu baroku i rokoka. Kontynuował styl zapoczątkowany przez Baltazara Fontanę. Twórczość jego uległa stopniowej przemianie od form barokowych po rokokowe. Był autorem ekspresyjnych figur ołtarzowych rzeźbionych w drewnie, najczęściej przedstawiających anioły. Wykonał m.in. ambonę do kościoła św. Anny w Krakowie, ołtarze do kościoła misjonarzy w Krakowie, rzeźby ołtarzowe do kolegiaty kieleckiej i kościoła norbertanek w Imbramowicach oraz dekorację chóru muzycznego do kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie. Jedynym dziełem wykonanym przez Frączkiewicza w okolicach Tarnowa jest ołtarz główny do kościoła Nawiedzenia NMP w Tuchowie.

Tekst umieszczony 03.10.2003

LITERATURA

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978