Słupiec, miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Słupcu została erygowana w 1622 r. przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Fundatorem kościoła był w 1625 r. Andrzej Odrowąż Chlewicki. Przed 1711 r., być może w 1662 r., miała miejsce gruntowana restauracja bądź budowa nowego kościoła. W XVIII w. zbudowano wolnostojącą dzwonnicę. W 2. połowie XIX w. dodano podcienia wokół nawy. Kościół został spalony w 1944 r. w wyniku prowadzonych działań wojennych.
ARCHITEKTURA. Kościół był budowlą drewnianą, wzniesioną w konstrukcji zrębowej i oszalowaną. Składał się z prezbiterium i szerszej nawy. Przbiterium prawdopodobnie było wcześniejsze od nawy. Nawa otoczona był wysokimi podcieniami osłoniętymi wysuniętym okapem dachu. Nawę i prezbiterium nakrywały dachy dwuspadowe, pobite gontem. Nad nawą wznosiła się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Przy ścianach zamknięcia prezbiterium dostawione były oryginalne trójkątne przybudówki.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Organy remontowane przez Władysława Piwońskiego z Tarnowa w 1910 r.
DZWONNICA wolnostojąca, drewniana z XVIII w. Oszalowana, pobita gontem, o pochyłych ścianach i nakryta dachem namiotowym.

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis