Jodłówka Tuchowska - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Jodłówce został wydzielona z parafii Rzepiennik Biskupi w 1840 r., erygował ją bp przemyski Franciszek Ksawery Wierzchleyski. Pierwotnie funkcję świątyni pełniła mała kaplica. Kościół został zbudowany dopiero w 1871 r. przez żydowskiego właściciela Jodłówki Mendela Kalba, który kupił wieś wraz z obowiązkiem wystawienia kościoła. W 1909 r. kościół został powiększony poprzez przedłużenie nawy.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji słupowo-zrębowej, szalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium i przedsionkiem przy nawie od zachodu. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę, pokryte blachą. Wnętrze nakryte stropem płaskim wspartym na słupach, podobnie jak chór muzyczny. W oknach umieszczone są cztery witraże wykonane w 1909 r. w zakładzie Stanisława Gabriela Żeleńskiego w Krakowie według projektu Stefana Matejki. Polichromia na stropie ze scenami figuralnymi malowana przez Amalię Rzepkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. pochodzi głównie z 2. poł. XIX w. Ołtarz główny z obrazem św. Michała Archanioła, malowanym przez Juliana Kruczkowskiego ze Lwowa w 1905 r. (lub ks. Ignacego Ziembę w 1890 r.). Dwa ołtarze boczne. Konfesjonał rokokowy z XVIII/XIX w. Chrzcielnica kamienna z XIX w. Organy 6-głosowe wykonał Kazimierz Żebrowski z Krakowa w 1912 r.
DZWONNICA wolnostojąca zbudowana w latach 1873-78, murowana. Na niej trzy dzwony, wszystkie odlane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: jeden z 1929 r., dwa pozostałe z 1959 r., z nich jeden nazwany Józef.

Tekst umieszczony 25.11.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis