HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1908-12 według projektu architekta Teodora Talowskiego. Przy budowie czynni byli również architekci: Michał Morawiecki, Karol Skofleg, Jan Bereś, Zenon Remi. Pracami murarskimi kierował Jan Solecki, kamieniarskimi Andrzej Czuba, blacharskimi Władysław Zabża. Inicjatorem budowy był Ludwik Małecki profesor sądeckiego gimnazjum. Konsekracji kościoła dokonał w 1966 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły, z użyciem kamienia oraz żelbetu ozdobiony bogatym detalem kamieniarskim. Trójnawowy z transeptem i węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Od frontu przedsionek. Fasada frontowa przepruta dużym ostrołukowym oknem, zwieńczona  trójkątnym szczytem, ujętym po bokach dwiema smukłymi wieżyczkami ośmiobocznymi, nakrytymi ostrosłupowymi hełmami. W przyziemiu portal o dekoracji mozaikowej z wizerunkiem Chrystusa wykonanej w 1931 r. według projektu Jana Bukowskiego przez Alberta Pieczonkę. Po jego obu stronach przedsionki z półkolistymi arkadami, wsparte na narożnych filarach. Nad kościołem dachy dwuspadowe, nad przedsionkami pulpitowe. Na skrzyżowaniu naw wieżyczka na sygnaturkę z cebulastym hełmem i latarnią. Wnętrze nakryte sklepieniami żelbetowymi w typie zaostrzonej kolebki, w zamknięciu prezbiterium z lunetami, w środkowym przęśle sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte na czterech filarach. Okna ostrołukowe ozdobione dekoracją maswerkową z witrażami figuralnymi, projektowanymi przez Stefana Matejkę, wykonane w 1912 r. w Zakładzie Witrażów Żeleńskiego w Krakowie. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, secesyjna, wykonana w 1925 r. według projektu Jana Bukowskiego przez firmę Orleckiego z Krakowa. W prezbiterium przedstawione są sceny z życia Chrystusa, w nawie głównej czterej Ewangeliści a w transepcie personifikacje czterech cnót głównych.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny secesyjny o formie tryptyku, wykonany w 1928 r. według projektu Jana Bukowskiego. W części środkowej umieszczony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w bocznych skrzydłach obrazy śś. Wojciecha, Kazimierza, Kingi i Stanisława. Dwa ołtarze boczne. Prawy ołtarz z 1965 r. o charakterze tryptyku, zaprojektowany przez Witolda Popławskiego z obrazami Marii Ritter: Matka Boska Nieustającej Pomocy w polu środkowym oraz Ofiarowanie i Zwiastowanie na skrzydłach bocznych. Ołtarz po lewej projektowany przez Zbigniewa Wiórka w 1966 r. z rzeźbą św. Józefa wykonaną przez Czesława Bogaczyka. Ambona secesyjna z 1928 r. oraz sześć konfesjonałów projektowane przez Jana Bukowskiego. Ławy z 1956 r. projektowane przez Zenona Remi. Stacje Drogi Krzyżowej w formie ceramicznych medalionów z 1957 r., wykonane przez Władysława Hasiora. Obrazy: Jezu ufam tobie, św. Maksymilian Kolbe, św. Juda Tadeusz oraz bł. Karolina Kózka.  Dzwon odlany w 1950 r. Organy 25-głowsowe zbudowane przez Tadeusza Rajkowskiego z Włocławka w 1976 r. Tablice pamiątkowe: 1-4. w prezbiterium, upamiętniające księży rektorów kościoła - Michała Nowickiego, Michała Klamuta, dr Jędrzeja Cierniaka oraz prof. Ludwika Maleckiego; 5. poświęcona poległym, zamordowanym i zmarłym członkom Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu w latach 1939-45, fundowana w 1975 r.; 6. upamiętniająca oficera komandosów kpt. Jana Zalewskiego, fundacji własnej kapitana; 7. ks. Pawła Sulmy - wychowawcy młodzieży w szkołach w Nowym Sączu, ufundowana przez wychowankowie; 8. w hołdzie poległym, zamordowanym i zmarłym żołnierzom 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu; 9-10. pamięci generałów Jozefa Gizy i Jozefa Kustronia; 11. ku czci cichociemnym rodem z miasta i powiatu Nowy Sącz; 12. w hołdzie organizatorom i komendantom Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej Nowy Sącz; 13. pamiątkowa 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w latach 1939-1945; 14. ku czci młodzieży sądeckiej, która w listopadzie 1918 r. poległa w obronie napadniętego przez Ukrainców Lwowa.

Tekst umieszczony 22.09.2007

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Nowy Sącz. Przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz 1994
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis