Słopnice, miejscowość w powiecie limanowskim.
HISTORIA. Parafia w Słopnicach została erygowana zapewne za panowania króla Kazimierza Wielkiego między 1358 a 1373 rokiem. Wzniesiono wtedy drewniany kościół, który pod koniec XVII wieku został rozbudowany o kaplicę św. Sebastiana. Obecny również drewniany kościół został zbudowany w latach 1774-76 staraniem proboszcza słopnickiego Jana Zwiernikiewicza przez cieślę Jana Golenckiego. Konsekracji kościoła dokonał w 1776 r. biskup sufragan krakowski Franciszek Potkański. Kościół ten był przebudowany i odnawiany w 1875 oraz 1886 r. kiedy to dobudowano kaplicę południową.
ARCHITEKTURA. Drewniany, zbudowany w konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty blachą. Złożony jest z szerszej nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Do nawy od frontu dostawiony jest niewielki przedsionek, zaś do prezbiterium przylega od południa piętrowa zakrystia a od północy kaplica św. Józefa, zamknięta trójbocznie. Nawa i prezbiterium nakryte są współnym dachem dwuspadowym z baniastą wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wewnątrz kościół nakryty jest stropami płaskimi, w nawach bocznych wydatnie obniżonymi, wspartymi na słupach. Słupy podpierają też chór muzyczny z wklęsło-wypukłym parapetem. Polichromia figuralna wykonana w latach 1962-65 przez Romualda Regułę wraz z synami Mieczysławem i Bolesławem. Polichromia przedstawia 26 wizerunków polskich świętych i błogosławionych.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnorenesansowy z początku XVII w. z obrazem namalowanym w 1637 r. z Matką Bożą z Dzieciątkiem, świętymi Andrzejem i Mikołajem oraz klęczącą postacią fundatora z herbem Odrowąż. Dwa ołtarze boczne barokowe z XVII w., w jednym z nich obraz Serca Pana Jezusa. W kaplicy ołtarz rokokowy z 2. poł. XVIII w. z obrazem św. Józefa z XVIII w. w sukienkach drewnianych. Ambona późnobarokowa z XVIII w. Chrzcielnica z XIX w. Krucyfiks gotycki z XV w. Stacje drogi krzyżowej wykonał w 1967 r. Romuald Reguła. Organy 4-głosowe z XVIII w.
DZWONNICA wolnostojąca z XVIII w., włączona w stary mur kamienny otaczający kościół. Murowana z kamienia, z zadaszeniem gontowym, w formie potrójnej arkady na zawieszenie dzwonów. Trzy dzwony: Maryja, Andrzej i Wojciech wszystkie powstały w 1958 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.


LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 7, Powiat limanowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.parafia.slopnice.pl/