Smęgorzów, miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Smęgorzowie została erygowana w 1925 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę. Obecny kościół został zbudowany w latach 1958-66 według projektu architekta Zygmunta Gawlika pod kierunkiem budowniczego Romana Kurka. Konsekracji kościoła dokonał w 1966 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, nawiązujący do architektury okresu międzywojennego. Zbudowany z żelbetu i cegły z użyciem kamienia. Złożony jest  z trójnawowego korpusu, zakończonego półkolistym prezbiterium. Po bokach na zakończeniu naw bocznych dostawione są  duże przybudówki w formie pseudotranseptu. Od wschodu zakrystia a od zachodu kaplica nakryta kopułą. Nawę główną poprzedza kwadratowa wieża, po bokach ujęta częściowo nawami bocznymi, w górnej kondygnacji ażurowa i zwieńczona ostrosłupową iglicą. Nawa główna znacznie wyższa od naw bocznych, w górnej części przepruta okrągłymi oknami. Nawy boczne oświetlone są wydłużonymi oknami, zamkniętymi półkoliście. Nawa główna i prezbiterium nakryte są spłaszczonymi dachami dwuspadowymi, zaś nawy boczne nakrywają dachy jednospadowe. Wnętrza nakryte są sklepieniami żelbetowymi. Kaplicę nakrywa kopuła z latarnią.
WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Witraże wykonane według projektu Łukasza Karwowskiego i Bolesława Szpechta w Pracowni Witraży Krzysztofa Paczki i Andrzeja Cwilewicza. Kamienny ołtarz główny wykonał w 1966 r. Stefan Ścira według projektu Jana Gotwalda. Ponad ołtarzem głównym zawieszona jest rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonana w 1966 r. przez Józefa Rempałę. Ambona żelbetowa z płaskorzeźbami ewangelistów z 1966 r. projektowana przez Jana Gotwalda. Chrzcielnica kamienna z 1966 r. projektowana przez Jana Gotwalda. Rzeźba Chrystusa w grobie, wykonana przez Bogdanę i Anatola Drwalów. Epitafium ks. Stanisława Skirły zaprojektowane przez Bronisława Chromego. Organy 22 głosowe, zbudowane przez Tadeusza Rajkowskiego we Włocławku w 1971 r. Trzy dzwony wykonane w 1964 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: św. Stanisław, Maria i św. Wojciech.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.smegorzow-wiz.diecezja.tarnow.pl/#parafia