Żelichów, miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1938 r. do Żelichowa przeniesiony został drewniany kościół, zbudowany w 1642 r. w Pleśnej. Dopiero później, bo w 1940 r. została tutaj erygowana parafia przez bpa pomocniczego Edwarda Komara, a wydzielono ją z parafii Gręboszów i Otfinów.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty gontem. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie od północy kaplica zamknięta trójbocznie, od południa kruchta a od zachodu przedsionek. Dachy dwuspadowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i stożkowym zwieńczeniem. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Portal do zakrystii z ozdobnym nadprożem, w którym data 1642, arkada do kaplicy profilowana, zamknięta półkoliście.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym późnogotycki poliptyk z początku XVI w., z warsztatu śląskiego, przeniesiony z Tymowy na Dolnym Śląsku. W polu środkowym płaskorzeźbiona grupa Koronacji NMP przez Trójcę Świętej, na skrzydłach płaskorzeźby ze scenami: Zwiastowania, Nawiedzenia, Adoracji Dzieciątka i Hołdu Trzech Króli, w predelli rzeźbione hermy śś: Katarzyny, Barbary, Małgorzaty i Doroty. Po zamknięciu pierwszej pary skrzydeł osiem scen malowanych: Chrzest w Jordanie, Męczeństwo św. Wawrzyńca, Męczeństwo św. Szczepana, Męczeństwo św. Erazma, św. Marcin, św. Mikołaj, Męczeństwo św. Sebastiana i Męczeństwo niezidentyfikowanego świętego. Po zamknięciu drugiej pary skrzydeł cztery kwatery malowane: na dwóch Zwiastowanie, na pozostałych Chrystus Bolesny w typie Frasobliwego i Matka Boska Bolesna. W kaplicy ołtarz rokokowy z 2. poł. XVIII w. z obrazem św. Anny nauczającej Maryję z XIX/XX w. Ambona barokowa z XVIII w., na parapecie obrazki czterech ewangelistów, barokowe z XVII/XVIII w. Obrazy: św. Wawrzyniec, późnogotycki z XV/XVI w., zapewne skrzydło dawnego tryptyku; św. Antoni; św. Jan Nepomucen, św. Krzysztof, barokowe z początku XVIII w.; MB z Dzieciątkiem na globie ziemskim, barokowy z XVIII w.; Chrystus w studni, w ramie rokokowej z 2. poł. XVIII w. Rzeźby: w tęczy grupa Ukrzyżowania, późnogotycka z XVI w.; Święta Trójca, barokowa z XVIII w.; Pasyjka rokowa z 2. poł. XVIII w., z korpusem Chrystusa z kości słoniowej; Chrystus Frasobliwy, barokowy z XVIII/XIX w.; Krucyfiks barokowy z XVIII/XIX w.

Tekst umieszczony 08.09.2005

Autorem zdjęć z wnętrza kościoła jest Andrzej Mleczko
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

 LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 5, Powiat dąbrowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Strona internetowa: www.diecezja.tarnow.pl/~zelichow/