Jasień - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Jasieniu powstała na początku XIV w., a pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1326 r. Kościół zbudowany został w 1436 r. z fundacji Spytka z Melsztyna.

ARCHITEKTURA. Gotycki, murowany z kamienia, kryty dachówką. Złożony z prostokątnej nawy i węższego dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Przy prezbiterium od północy dobudowana jest zakrystia, zaś przy nawie od południa niewielki przedsionek. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami i nakryty dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wewnątrz prezbiterium oddzielone od nawy ostrołukowym łukiem tęczy. Prezbiterium nakryte jest gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym z XV w., ze zwornikami z herbem Leliwa i żebrami spływającymi na wsporniki rzeźbione o motywach maswerkowych. W zamurowanym oknie wschodnim zachował się gotycki maswerk. Polichromia figuralna i ornamentalna, malowana w 1925 r. przez Tadeusza Turkowskiego.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki, wykonany w 1930 r. przez Stanisława Rogóża, z obrazem Wniebowzięcia NMP z XVIII w. Dwa ołtarze boczne barokowe z XVIII w. z nowszymi obrazami. Chrzcielnica z XVIII w. Lawaterz marmurowy, barokowy XVIII w. Organy 12-głosowe z II poł. XIX w. zostały przeniesione z zachodniej Polski w 1965 r. Płyta nagrobna Otfinowskich, kamienna, inskrypcyjna 1672 r. W wejściu południowym zachowały się stare drzwi z ozdobnymi gotyckimi okuciami z XV w.
DZWONNICA murowana wolnostojąca, wzniesiona w XIX w., w kształcie potrójnej arkady w dwóch kondygnacjach na zawieszenie dzwonów. Trzy dzwony: 1. z 1920 r.; 2. z 1986 r. odlany w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu; 3. niewiadomego pochodzenia.

Tekst umieszczony 26.09.2010
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA.

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001