Lokalizacja: Jamy, powiat Mielec, województwo podkarpackie (50.247759, 21.183770)
Budowa: 1692, przeniesiony po 1916 r.
Styl: drewniany

HISTORIA. W 1916 r. bp tarnowski Leon Wałęsa utworzył w Jamach ekspozyturę niezależną od parafii w Zgórsku. Z powodu braku własnej świątyni, w tym samym roku zakupiono w Wadowicach Górnych drewniany kościół, pochodzący z 1692 r., który został następnie przeniesiony i odbudowany na obecnym miejscu. W 1925 r. erygowana została w Jamach parafia.

ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie z boku kaplica zamknięta trójbocznie, od frontu kruchta. Druga niewielka kruchta boczna została ostatnio przebudowana. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę o barokowej formie z latarnią. We wnętrzu pozorne sklepienia kolebkowe o łuku obniżonym oraz stropy płaskie.

WYPOSAŻENIE WNETRZA. Trzy ołtarze późnobarokowe z XVIII w., przeniesione z Wadowic Górnych. Chrzcielnica z 1960 r. wykonana przez Józefa Tomczyka. Organy 7-głosowe, wykonane w 1967 r. przez Tadeusza Salwierza z Mielca.

DZWONNICA wolnostojąca, murowana w formie potrójnej arkady. Trzy dzwony: 1. najstarszy z 1670 r., z inskrypcją w języku niemieckim; 2. z 1957; 3. sygnaturka z 1956 r.

Tekst umieszczony 17.04.2006