Lokalizacja: Wadowice Górne, powiat Mielec (50.262942, 21.288383)
Budowa: 1913
Architekt: Teodor Talowski
Styl: neogotyk

HISTORIA. Parafia w Wadowicach Górnych wydzielona została z parafii Książnice, w 1548 r. uposażył ja Stanisław Tarnowski, kasztelan sądecki. W latach 1561-85 ówczesna, zapewne drewniana świątynia zamieniona była na zbór protestancki. Kolejny drewniany kościół zbudowano w Wadowicach Górnych w 1692 r. Został on przeniesiony do pobliskiej miejscowości Jamy, w związku z wybudowaniem w 1913 r. nowej świątyni według według projektu architekta Teodora Talowskiego. Konsekracji kościoła dokonał w 1925 r. bp tarnowski Leon Wałęga. Kościół został poważnie uszkodzony w czasie działań wojennych w 1944 r., następnie w latach 1945-48 był odnawiany. Wieżę odbudowano dopiero w 1957 r.

ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły z użyciem kamienia do detali architektonicznych. Jednonawowy, z transeptem i krótkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Kościół ozdobiony bogatym detalem architektonicznym, neogotyckim i neoromańskim, są to m.in. maswerki okienne, obramienia wejść i okien, gzymsy konsolkowe. Przy nawie od frontu masywna kwadratowa wieża, z ośmioboczną nadstawą, zwieńczoną iglicą. W przyziemiu wieży płytki przedsionek otwarty arkadą o spłaszczonym łuku. Podobne przedsionki w ramionach transeptu. Powyżej przedsionka wieża przepruta jest czteroarkadowym prześwitem. Kościół na zewnątrz opięty jest przyporami. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu naw, zwieńczoną iglicą. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowymi i gwiaździstymi. Tęcza i arkady ramion transeptu ostrołukowe. Chór muzyczny na piętrze wieży otwarty do nawy arkadą.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze o neogotyckiej formie wykonane w 1955 r. przez Józefa Kanię. W ołtarzu głównym obraz św. Anny malowany przez Piotra Kardysia w 1948 r. Ambona neogotycka, wykonana w 1967 r. przez Jana Mądzicha według projektu Stanisława Weryńskiego. Stacje Drogi Krzyżowej malowane w 1948 r. przez piotra Kardysia. Z dawnego wyposażenia zachował się obraz MB Różańcowej, pochodzący zapewne z XVIII w., uszkodzony w 1944 r Organy 15-głosowe wykonane przez Czesława Kruszewskiego z Warszawy w 1968 r. Trzy dzwony odlane w 1966 r.

Tekst umieszczony 26.04.2006, aktualizowany 21.08.2007

LITERATURA

Beiersdorf Z., Kościoły Teodora M. Talowskiego w Diecezji Tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis