Wadowice Dolne - miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Kościół w Wadowicach Dolnych zbudowany został w 1911 r., wtedy też bp tarnowski Leon Wałęga utworzył tu niezależną ekspozyturę od parafii w Wadowicach Górnych. Erygowanie parafii miało miejsce w 1925 r. wtedy również nastąpiła konsekracja kościoła. W latach 1945-48 kościół był odnawiany po zniszczeniach wojennych.
ARCHITEKTURA. Neobarokowy, zbudowany z cegły, otynkowany. Korpus trójnawowy, bazylikowy czteroprzęsłowy z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym przybudówki zakrystyjne. Fasada frontowa o trzech kondygnacjach, zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. Nad nawą i prezbiterium dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Na zewnątrz kościół opięty pilastrami. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym. Polichromię wykonał Zbigniew Wójcicki w 1966 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze, ambona, chrzcielnica marmurowa oraz inne sprzęty z około 1925 r.

Tekst umieszczony 19.08.2006

 LITERATURA

 Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989