Uszew, miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia we wsi Uszew powstała prawdopodobnie na początku XIV w., a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1325 r. Wiadomo, że wieś Uszew w 1331 r. należała do dóbr biskupów krakowskich a w 1346 r. została podniesiona do rangi miasta. Poprzedni kościół w Uszwi spalił się od uderzenia pioruna w końcu XVIII w. Na jego miejscu zbudowano w latach 1801-06 obecny kościół. Jego konsekracji dokonał w 1824 r. biskup tarnowski, Grzegorz Tomasz Ziegler. W czasie remontu w 1896 r. przekształcono m.in. okna kościoła. W końcu lat 40-tych XX w. zbudowano obecną sygnaturkę.
ARCHITEKTURA. Zbudowany został jako barokowo-klasycystyczny, często styl ten określany jest jako "józefiński", od imienia cesarza austriackiego Józefa II. Złożony z nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą, przy którym dobudowana od północy zakrystia. Nad zachodnią częścią nawy nadbudowana jest wieża, z dwoma pomieszczeniami po bokach, objęta bryłą korpusu. Od południa do nawy przylega niewielka kruchta. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wieża zwieńczona gzymsem i wysoką ośmioboczną nadstawą z baniastym hełmem z latarnią. Wnętrze nakryte jest sklepieniami żaglastymi na gurtach, spływających na filary przyścienne, między którymi pomieszczone są płytkie wnęki. Polichromię wnętrza figuralną i ornamentalną wykonał malarz Jana Witkowski.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny barokowo-klasycystyczny, z początku XIX w. z rzeźbionymi personifikacjami cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i męstwa. W polu środkowym dwa obrazy: św. Floriana oraz Ukrzyżowania na zasuwie, zaś w zwieńczeniu obraz św. Trójcy. Trzy ołtarze boczne, dwa z nich barokowo-klasycystyczne z początku XIX w.: 1. prawy z rzeźbą Najświętszego Serca Pana Jezusa i obrazem Chrystusa Miłosiernego z 2002 r. na zasuwie, w zwieńczeniu obraz św. Michała Archanioła; 2. lewy z rzeźbami śś. Jakuba i Rocha oraz obrazami św. Antoniego w polu głównym i św. Franciszka z Asyżu w zwieńczeniu; 3. późnobarokowy z XVIII w., z rzeźbami aniołów oraz z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w., w srebrnej sukience. Ambona barokowo-klasycystyczna z XIX w. Chrzcielnica drewniana z XIX w. Organy 12-głosowe wykonał Tomasz Fall ze Szczyrzyca w 1903 r. Trzy dzwony: 1. Kazimierz z 1953 r., wykonany w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.; 2-3. Maryja i Florian, oba odlane w 1972 r. w firmie Bolesław Dróżdź i Franciszek Kubica z Dąbrowy Górniczej.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Katalog organów w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis
ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
S
trona internetowa: http://www.parafia.uszew.pl