Kamionna, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie)
HISTORIA. Kościół w Kamionnej został zbudowany w 1934 r. dzięki zapisowi testamentowemu Wojciecha Pączka. Autorem projektu kościoła był Józef Mrózek z Kisielówki, który kierował też pracami budowlanymi. Jeszcze w tym samym roku kiedy wybudowano kościół biskup tarnowski Franciszek Lisowski erygował przy nim parafię.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowany. Złożony z trójnawowego, bazylikowego korpusu i prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Na przedłużeniu naw bocznych znajdują się przybudówki zakrystyjne. Nawa główna i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi zaś nawy boczne dachami jednospadowymi. Nad nawą główną wznosi się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wieża kwadratowa o czterech kondygnacjach oddzielonych okapami, z których najwyższa przechodzi w ośmiobok, nakryta jest ostrosłupowym hełmem. Wewnątrz nawa główna nakryta jest sklepieniem kolebkowym i oddzielona jest od naw bocznych półkolistymi arkadami, wspartymi na słupach. Arkada tęczy jest również ostrołukowa.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi z czasu budowy kościoła i zostało wykonane z drewna. Składają się na nie ołtarze, ambona, konfesjonał i stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez Józefa Mrózka. Jest on też twórcą 8-głosowych organów, które powstały w 1937 r. Chrzcielnicę wykonał Józef Zbyrowski. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Królowej Polski oraz płaskorzeźby św. Kazimierza Królewicza oraz Stanisława Kostki, poniżej drewniane tabernakulum, w ołtarzach bocznych umieszczone są figury Chrystusa i św.Józefa. Trzy dzwony: Maryja, Jan i Wojciech, wszystkie wykonane w 1984 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001