Kanina, miejscowość w powiecie limanowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Kaninie powstała w 2. połowie XV w, pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1513 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1886-94 na miejscu starszej drewnianej świątyni, spalonej w 1886 r. Konsekracji kościoła dokonał biskup tarnowski Ignacy Łobos w 1898 r. W 1959 r. przebudowany został hełm na wieży kościoła.
ARCHITEKTURA. Eklektyczny z wyraźną dominacją cech stylu neoromańskiego. Murowany z cegły z użyciem kamienia. Złożony z prostokątnej trójprzęsłowej nawy oraz znacznie węższego i krótkiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Od południa do nawy dostawiony jest niewielki przedsionek. Od frontu wieża wtopiona w nawę, lekko wysunięta przed lico fasady. Podzielona na cztery kondygnacje, czworoboczna, przechodząca w ośmiobok w najwyższej kondygnacji, nakryta hełmem ostrosłupowym. Elewacje zewnętrzne opięte są uskokowymi przyporami, między którymi w nawie mieszczą się podwójne, zamknięte półkoliście okna. Analogiczne ale pojedyncze okna oświetlają wnętrze prezbiterium. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad nawą. Wewnątrz nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym, spływającym na pilastry. Ściany wewnątrz pokryte są cyklem obrazów ze scenami z życia świętych, historii kościoła oraz parafii. Autorem malowideł był w 1959 r. Czesław Lenczowski.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi przeważnie z czasu budowy obecnego kościoła. Składają się na nie cztery ołtarze, ambona, chrzcielnica i organy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. W lewym ołtarzu bocznym obraz Modlącej się św. Marii Magdaleny, zasłonięty w dolnej części płaskorzeźbioną Pietą. W prawym ołtarzu obraz św. Józefa z małym Jezusem. Organy 8-głosowe wykonane w 1902 r. przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca. Trzy dzwony odlane w 1958 r.: Maryja, Maria Magdalena i św. Józef.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001