Mogilno - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Mogilnie powstała w XIII w. a najstarsza wzmianka pochodzi z 1325 r. Obecny kościół zbudowany został w 1765 r., był gruntownie odnawiany w 1891 r. W 1930 r. kościół został powiększony o duży przedsionek od zachodu.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy, o kwadratowej nawie z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym niewielka prostokątna zakrystia. Do nawy od południa przylega kruchta a od zachodu dużych rozmiarów przedsionek dostawiony w 1930 r. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Łuk tęczy spłaszczony z krucyfiksem gotyckim z około 1400 r. Chór muzyczny wsparty na dwóch fantazyjnie wygiętych słupach, z parapetem wybrzuszonym w części środkowej. Portale w zachodniej i południowej części nawy o nadprożach z wykrojem falistym. Dachy dwuspadowe o zróżnicowanych kalenicach, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, baniasta z latarnią o barokowym kształcie, z końca XIX w. Polichromia figuralna i ornamentalna z około 1930 r. malowana przez Tadeusza Terleckiego.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z 2. ćw. XVIII w., z rzeźbionym krucyfiksem barokowym z tegoż czasu, otoczonym miejscowym kultem oraz z bramkami po bokach. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z XVIII w. z obrazami MB z Dzieciątkiem i św. Józefa w tradycji barokowej z XIX w. Chrzcielnica kamienna, renesansowa z 1540 r. Ambona późnobarokowa z 2. ćw. XVIII w. Ławy z 1815 r. Rzeźby: krucyfiks procesyjny, późnogotycki 2. ćw. XVI w.; Chrystus Zmartwychwstały, późnogotycki pocz. XVI w.; śś. Barbara i Magdalena, barokowo-ludowe. Trzy płyty nagrobne Rożenów, XVII w. na jednej data 1615. Organy zbudowane przez Tomasza Falla zostały przeniesione do nowego kościoła. Stacje Drogi Krzyżowej z 1874 r. malowane przez M. Sitarskiego.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana około połowy XIX w. Murowana z kamienia, w kształcie arkady na zwieszenie trzech dzwonów z 1966 r.

Tekst umieszczony 08.11.2008

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001