Ropa - miejscowość w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Ropie powstała w 2. poł. XV w. z fundacji Wilhelma i Petroneli Siemieńskich. Obecny kościół został zbudowany w 1761 r. Następnie około 1800 r. został powiększony przez dobudowę po bokach nawy dwóch kaplic o charakterze wież. W 1956 r. dobudowano zakrystię oraz kruchtę przekształconą z portyku.
ARCHITEKTURA. Barokowy z elementami klasycystycznymi. W części drewniany i w części murowany. Nawa i prezbiterium drewniane, konstrukcji zrębowej, pobite gontem, nakryte wspólnym dachem wielopołaciowym z barokową cebulastą wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Przy prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, dostawione dwie przybudówki zakrystyjne. Przy nawie od frontu dobudowane dwie murowane, kwadratowe kaplice, z nadbudowanymi wieżami, nakrytymi cebulastymi hełmami. Między wieżami od południa wstawiona kruchta z klasycystycznym, kolumnowym portykiem. Wnętrze nakryte stropami płaskimi z fasetami. Ściany nawy i prezbiterium od wewnątrz, wzmocnione lisicami, w prezbiterium o charakterze pilastrów. Ściany kaplic od wewnątrz rozczłonkowane pilastrami, rozdzielonymi gzymsem. Polichromia figuralna z 2. połowy XIX w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny i dwa boczne, o charakterze barokowym z XIX w. Ponadto dwa ołtarze w kaplicach z XX w., jeden z nich wykonał w 1919 r. Antoni Ragoziewicz. W ołtarzu głównym obrazy Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła z XIX w. Ambona późnobarokowa zapewne z XVIII w. Chrzcielnica klasycystyczna około 1800 r. Kropielnica kamienna z 1691 r. Obraz MB z Dzieciątkiem, zapewne barokowy. Organy 7-głosowe firmy Rieger-Jaegerndorf z 1907 r.

Tekst umieszczony 13.09.2006

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis