Rozdziele, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwotnie kościół znajdował się w miejscowości Królówka, gdzie został zbudowany w końcu XV w. lub w ciągu następnego stulecia. W tradycji zachowały się informacje jakoby fundatorem kościoła był w 1569 r. król polski Zygmunt August. Pod koniec XIX w. kościół został przekształcony poprzez przedłużenie nawy (1886-96) i dobudowę kaplicy (1876). Po wybudowaniu murowanej świątyni w Królówce, drewniany kościół został rozebrany a następnie w 1949 r. po interwencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie złożony na miejscowym cmentarzu. W 1986 r. staraniem proboszcza z Żegociny ks. Antoniego Poręby kościół został przeniesiony do Rozdziela i złożony na obecnym miejscu.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty gontem, ustawiony na wysokiej podmurówce. Złożony z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Na zewnątrz kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi o wspólnej kalenicy. Kaplicę nakrywa gontowa kopuła. Do nawy dostawiona kaplica i dwie kruchty, zaś do prezbiterium zakrystia. Wewnątrz kościół nakryty jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzypieniami, wspartymi wtórnie na słupach. W bocznym wejściu umieszczony jest późnogotycki, ostrołukowy portal z XV w. z herbem Topór.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA prawie w całości powstało po przeniesieniu kościoła na obecne miejsce. Ołtarz główny wykonał Antoni Pasionek z Jaworznej, jest on rekonstrukcją poprzedniego. W ołtarzu umieszczona jest rzeźba św. Jakuba wykonana przez rzeźbiarza Jana Juszczyka, na zasuwie obraz Przemienienia Pańskiego z 1620 r. Ołtarze boczne pseudobarokowe z obrazami MB Różańcowej z Dzieciątkiem z XIX w. oraz Jezusa Miłosiernego. Ołtarz w bocznej kaplicy jest neogotycki z XVIII w. Kopię gotyckiej chrzcielnicy z 1540 r. znajdującej się dawniej w kościele wykonał miejscowy kamieniarz Jan Stach. Konfesjonał z XVIII w. przeniesiony z kościoła w Trzcianie. Stacje drogi krzyżowej z XVIII w. znalezione na plebanii w Żegocinie.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
Strona internetowa: http://www.zegocina.diecezja.tarnow.pl (dostęp 24.07.2017)