Rożnów - miejscowość w powiecie sądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół w Rożnowie został ufundowany w 1661 r. przez Jana Wielopolskiego, kasztelana wojnickiego, który w następnym roku uposażył tutaj parafię. Wtedy też została ona erygowana przez bpa M. Oborskiego. W 1902 r. kościół został odnowiony i przebudowany, przekształcono wtedy stropy i wymienione drewniane poszycie dachowe na blaszane.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty blachą. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Przy nawie kruchty dostawione od wschodu i północy Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, baniastą z latarnią. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, z płaskimi odcinkami stropowymi w nawie, wspartymi na czterech słupach. Na ścianie nad chórem muzycznym zachowane fragmenty polichromii późnorenesansowej z 1688 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny barokowy z około 1700 r., przerobiony z bramkami, na których posągi Anioła Stróża i św. Michała Archanioła. W polu środkowym rzeźbiona grupa Ukrzyżowania, barokowa z 2. poł. XVII w. Dwa ołtarze boczne, regencyjne z 2. ćw. XVIII w., w lewym łaskami słynący obraz Matki Boskiej, barokowy z XVII w., a w prawym obraz św. Wojciecha, barokowy z XVIII w. Chrzcielnica kamienna, barokowa z XVII/XVIII w., z pokrywą drewnianą z rzeźbą św. Jana Chrzciciela, barokową z 1663 r., fundowana przez Woynickiego, kasztelana krakowskiego, starostę warszawskiego i bocheńskiego. Stalle barokowe z 2. poł. XVII w., z tego samego czasu konfesjonał z malowidłami figuralnymi. Ambona neobarokowa. Obrazy barokowe z XVIII w.: św. Antoni, św. Jan Nepomucen i Chrystus. Portret Stanisława Krzesza z Męciny, barokowy z 1691 r. Organy 10-głosowe, wykonane w 1947 r. przez Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana około połowy XIX w., w formie trzech filarów nakrytych dachem gontowym, między którymi zawieszone dzwony. Najstarszy z nich odlany został w 1661 r. przez Macieja Urlicha w Preszowie.

Tekst umieszczony 01.05.2007

LITERATURA.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 11, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis