dawna cerkiew św. Dymitra

Roztoka Wielka - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Cerkiew została zbudowana w 1819 r., była odnawiana w 1881 r., zaś od 1947 r. użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki.
ARCHITEKTURA. Jest to dawna cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego. Drewniana o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej, pobita gontem i kryta blachą. Trójdzielna, złożona z kwadratowego prezbiterium, skierowanego ku północy, szerszej nawy i wieży obejmującej słupami babiniec. Wieża o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą, pomalowaną w błękitno-brązowe wzory. Dachy namiotowe, przechodzące nad nawą w dwuspadowe, z baniastymi hełmami ze ślepymi latarniami. Na wieży hełm o analogicznym kształcie. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi, które ozdobione są polichromią figuralną z 1940 r. Na stropie nawy przedstawienie Sądu Ostatecznego, zaś na ścianach św. Michał Archanioł zabijający diabła i św. Jerzy zabijający smoka.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ikonostas z końca XIX w., zdekompletowany, brakuje środkowych ikon namiestnych oraz wrót carskich i diakońskich. W prezbiterium, ołtarz w tradycji barokowej z współczesnym obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa, po bokach obrazy Chrystus Nauczający i Matka Boska z Dzieciątkiem - dawne ikony namiestne. Chór muzyczny późnobarokowy z wypukłym parapetem. Krucyfiks ludowy z początku XIX w. Dzwony: 1. z 1695 r.; 2. Jan Chrzciciel z 1981 r.; 3. sygnaturka z 1981 r.

Tekst umieszczony 30.08.2010
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001