Ruda - miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. W 1918 r. została utworzona w Rudzie ekspozytura niezależna od parafii w Przecławiu a w 1925 r. bp tarnowski Leon Wałęga erygował nową parafię. Kościół zbudowany został w 1919 r. według projektu i pod kierunkiem mistrza murarskiego Leyko. Konsekracji świątyni dokonał bp Wałęga w 1925 r.
ARCHITEKTURA. Jest to kościół bezstylowy, murowany z cegły, otynkowany. Kościół złożony jest prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Do prezbiterium dostawiona jest zakrystia, zaś do nawy dwa przedsionki: od frontu i przy ścianie bocznej. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad nawą. Wnętrze nakryte są pozornymi sklepieniami. 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze, główny wykonany w 1959 r. przez Jana Barana, dwa boczne wykonane w latach 1930-34 przez stolarza Kozioła. W oknach witraże z postaciami świętych, wykonane w 1953 r. przez Romana Rysiewicza. Organy 13-głosowe wykonane przez Tadeusza Salwierza z Mielca w latach 1959-62.

Tekst umieszczony 31.05.2006

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis