Lokalizacja: Ryglice, powiat Tarnów, ks. Jakuba Wyrwy (49.878209, 21.140509)
Budowa: 1928 - 1940
Architekt: Jan Sas-Zubrzycki
Styl: neorenesans, neobarok

HISTORIA. Parafia w Ryglicach powstała w 1. poł. XIV w. a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1350 r. W XVII w. w tutejszym kościele znajdował się łaskami słynący obraz NMP o czym informuje zapis w dokumentach z wizytacji z 1665 r. Poprzedni drewniany kościół parafialny zbudowany w 2. połowy XVII w. przeniesiony został w 1947 r. do Kowalowej. Obecny kościół wzniesiony został w latach 1928-40 zapewne według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego pod kierunkiem budowniczego Adolfa Boratyńskiego.

ARCHITEKTURA. Eklektyczny z elementami neorenesansu i neobaroku. Murowany z cegły i kamienia. Złożony z trójnawowego, dwuprzęsłowego halowego korpusu z transeptem i prezbiterium, przy którym kaplica i zakrystia.  Prezbiterium i transept zamknięte półkoliście, od zewnątrz wsparte na osi przyporami ze spływami wolutowymi. Przy korpusie od frontu masywna, czworoboczna wieża, nakryta hełmem baniastym z latarnią. Po obu bokach wieży przedsionki otwarte do zewnątrz półkolistymi arkadami, także nakryte baniastymi hełmami. Wieża poprzedzona półkolistym, uskokowym portalem, ujętym w dwie wieżyczki nakryte hełmami baniastymi. Dachy nad nawami bocznymi łamane, nad prezbiterium i transeptem dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu nawy i transeptu.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z 2. połowy XVIII w., z bramkami po bokach, nad którymi dwa posągi króla Dawida i Joachima. W ołtarzu obrazy Ukrzyżowania i św. Katarzyny, późnobarokowe z XVIII w. Ołtarze boczne: 1. manierystyczny z końca XVI w., z obrazem Ecce Homo, z tegoż czasu w polu środkowym, płaskorzeźbą Adoracji Dzieciątka w górnej kondygnacji oraz rzeźbami śś. Katarzyny i Barbary; 2. manierystyczny z końca XVI w., z obrazami:  św. Anny Samotrzeć w polu środkowym, Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem w sukienkach drewnianych w górnej kondygnacji oraz w predelli Adoracja Dzieciątka Jezus obejmującego krzyż przez Matkę Bożą, św. Józefa i grupę aniołów z Arma Christi, po bokach tej sceny dwa płaskorzeźbione kartusze z herbami Dębno, Gryf, Poraj i Strzemię; 3-4. barokowo-klasycystyczne z XIX w., w jednym z nich współczesny obraz św. Józefa; 5. w kaplicy, klasycystyczny z 1. połowy XIX w., z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, być może z XVIII w., z tłem pokrytym lustrami; 6. w przedsionku, ludowo-barokowy  z XIX w. Chrzcielnica kamienna, renesansowa z 1554 r. Dwie kropielnice, jedna kamienna, renesansowa z XVI w., druga kamienna z XIX w. Ambona rokokowa z 2. poł. XVIII w., z rzeźbami Chrystusa Zmartwychwstałego i ewangelistów na parapecie. Organy 25-głosowe wykonał w 1992 r. Mieczysław Gwóźdź z Nowego Sącza. W kościele znajduje się też kilka zabytkowych obrazów: 1. Chrzest w Jordanie, barokowy z XVII w.; 2. Ukrzyżowanie w manierze Rubensa, barokowy z XVII-XVIII w.; 3-4. obrazy Ukrzyżowania ludowe, z nich jeden w typie Chrystusa Kobylańskiego. Rzeźby: 1-3. Chrystusa Ukrzyżowanego, barokowe z XVIII w.; 4. Chrystus Upadający pod krzyzem, ludowa z XIX w.; 5. św. Katarzyna, kamienna, ludowa z końca XIX w.

Tekst umieszczony 11.11.2003, aktualizowany 09.08.2007

Zdjęcia archiwalne umieszczone dzięki życzliwości pana Adama Szczęcha z Ryglic - http://www.ryglice.pl/

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Stefański K., Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik - z pracowni architekta i rzeźbiarza, Wrocław 2004
Strona internetowa: http://www.ryglice.tarnow.opoka.org.pl/