Ryglice, miasto w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Ryglicach powstała w 1. poł. XIV w. a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1350 r. W XVII w. w tutejszym kościele znajdował się łaskami słynący obraz NMP o czym informuje zapis w dokumentach z wizytacji z 1665 r. Poprzedni drewniany kościół parafialny zbudowany w 2. poł. XVII w. przeniesiony został w 1947 r. do Kowalowej. Obecny kościół wzniesiony został w latach 1928-40 zapewne według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego pod kierunkiem budowniczego Adolfa Boratyńskiego.
ARCHITEKTURA. Eklektyczny z elementami romanizmu i renesansu. Murowany z cegły i kamienia. Trójnawowy z transeptem i prezbiterium, przy którym kaplica i zakrystia.  Prezbiterium i transept zamknięte półkoliście, od zewnątrz wsparte na osi przyporami ze spływami wolutowymi. Przy korpusie od frontu masywna, czworoboczna wieża, nakryta hełmem baniastym, po bokach której przedsionki otwarte do zewnątrz półkolistymi arkadami, także nakryte baniastymi hełmami. Wieża poprzedzona półkolistym, uskokowym portalem, ujętym w dwie wieżyczki nakryte hełmami baniastymi. Dachy nad nawami łamane, nad prezbiterium i transeptem dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu nawy i transeptu.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z 2. poł. XVIII w., z bramkami po bokach, nad którymi dwa posągi króla Dawida i Joachima. W ołtarzu obrazy Ukrzyżowania i św. Katarzyny, późnobarokowe z XVIII w. Ołtarze boczne: 1. manierystyczny z końca XVI w., z obrazem Ecce Homo, z tegoż czasu w polu środkowym, płaskorzeźbą Adoracji Dzieciątka w górnej kondygnacji oraz rzeźbami śś. Katarzyny i Barbary; 2. manierystyczny z końca XVI w., z obrazami:  św. Anny Samotrzeć w polu środkowym, Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem w sukienkach drewnianych w górnej kondygnacji oraz w predelli Adoracja Dzieciątka Jezus obejmującego krzyż przez Matkę Bożą, św. Józefa i grupę aniołów z Arma Christi, po bokach tej sceny dwa płaskorzeźbione kartusze z herbami Dębno, Gryf, Poraj i Strzemię; 3-4. barokowo-klasycystyczne z XIX w., w jednym z nich współczesny obraz św. Józefa; 5. w kaplicy, klasycystyczny z 1. poł. XIX w., z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, być może z XVIII w., z tłem pokrytym lustrami; 6. w przedsionku, ludowo-barokowy  z XIX w. Chrzcielnica kamienna, renesansowa z 1554 r. Dwie kropielnice, jedna kamienna, renesansowa z XVI w., druga kamienna z XIX w. Ambona rokokowa z 2. poł. XVIII w., z rzeźbami Chrystusa Zmartwychwstałego i ewangelistów na parapecie. Organy 25-głosowe wykonał w 1992 r. Mieczysław Gwóźdź z Nowego Sącza. W kościele znajduje się też kilka zabytkowych obrazów: 1. Chrzest w Jordanie, barokowy z XVII w.; 2. Ukrzyżowanie w manierze Rubensa, barokowy z XVII-XVIII w.; 3-4. obrazy Ukrzyżowania ludowe, z nich jeden w typie Chrystusa Kobylańskiego. Rzeźby: 1-3. Chrystusa Ukrzyżowanego, barokowe z XVIII w.; 4. Chrystus Upadający pod krzyzem, ludowa z XIX w.; 5. św. Katarzyna, kamienna, ludowa z końca XIX w.

Tekst umieszczony 11.11.2003, aktualizowany 09.08.2007

Zdjęcia archiwalne umieszczone dzięki życzliwości pana Adama Szczęcha z Ryglic - http://www.ryglice.pl/

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Stefański K., Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik - z pracowni architekta i rzeźbiarza, Wrocław 2004
Strona internetowa: http://www.ryglice.tarnow.opoka.org.pl/