Rzędzianowice, miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafię w Rzędzianowicach erygował w 1930 r. biskup tarnowski Leon Wałęga. W tym też roku ukończony został kościół parafialny budowany od 1928 r. według projektu architekta Mikosia. Konsekracji kościoła dokonał w 1935 r. biskup tarnowski Franciszek Lisowski. Kościół odnawiany był po zniszczeniach wojennych z 1945 r.

ARCHITEKTURA. Z elementami neobarokowymi, zbudowany z cegły, otynkowany. Trójnawowy z węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście, przy którym zakrystia. Fasada zwieńczona szczytem falistym nawiązującym do baroku. Nad kościołem dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad nawą. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, w zamknięciu prezbiterium hemisferycznym. Na sklepieniu dekoracja stiukowa z listew. Nawy boczne nakryte sufitami. Wnętrze rozczłonkowane arkadami filarowymi, zamkniętymi półkoliście.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Sprzęty przeważnie o motywach pseudoromańskich pochodzące z czasu budowy kościoła. Organy 9-głosowe wykonane w 1892 r. przez firmę Gebr. Walter – Guhrau.
DZWONNICA wolnostojąca, murowana z 1930 r. w formie potrójnej arkady na zawieszenia dzwonów, z których wszystkie odlane w 1936 r.

Tekst umieszczony 07.10.2008

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis