Samocice - miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Samocicach została erygowana w 1937 r. przez biskupa tarnowskiego Franciszka Lisowskiego. Kościół zbudowany został w latach 1937-38 z fundacji księdza Bartłomieja Harbuta według projektu architektów Włodzimierza i Mieczysława Gruszczyńskich oraz architekta Jana Stobieckiego. Pracami budowlanymi kierował budowniczy Józef Abratański z Wiślicy. Konsekracji kościoła dokonał w 1953 r. biskup tarnowski Jan Stepa.
ARCHITEKTURA. Modernistyczny, zbudowany z cegły. Złożony z nawy, transeptu i krótkiego prezbiterium, węższego od nawy i zamkniętego półkoliście. Do prezbiterium przylegają dwie przybudówki zakrystyjne. Fasada frontowa i ramiona transeptu zwieńczone są trójkątnymi szczytami i ozdobione dużymi kolistymi oknami. Nad oknem fasady umieszczona została rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. W dolnej części fasady, na całej szerokości znajdują się cztery arkady wejściowe. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu nawy z transeptem. Nad przybudówkami zakrystyjnymi dachy pulpitowe. Wnętrze nakrywają sklepienia pozorne.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neobarokowy z 1939 r. wykonany przez Kazimierza Cieślę, z obrazem św. Bartłomieja namalowanym w 1938 r. przez ks. Antoniego Dunajeckiego oraz rzeźbioną grupą Ukrzyżowania z tegoż czasu, wykonaną przez Andrzeja Kwiatkowskiego. Dwa ołtarze boczne neobarokowe z przed 1939 r., w lewym obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i figura Matki Boskiej Różańcowej, w prawym ołtarzu obraz Miłosierdzia Bożego oraz posąg Chrystusa. Chrzcielnica, ambona i konfesjonały z około 1939 r. wykonane przez A. Kwiatkowskiego.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana w 1966 r. według projektu architekta Józefa Szczebaka, żelbetowa z arkadami na zawieszenie dzwonów. Trzy dzwony: jeden z 1946 r. i dwa z 1966 r.

Tekst umieszczony 24.10.2009

Dziękuję Panu Henrykowi Żychowskiemu za sprostowanie nieaktualnych opisów wyposażenia kościoła oraz za nadesłane zdjęcia z wnętrza kościoła.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972