Rzezawa - miejscowość położona w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Rzezawie powstała równocześnie z lokacją wsi przez Kazimierza Wielkiego w 1350 r. Poprzedni drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych i Trójcy Świętej był kilkakrotnie w XVII i XVIII w. niszczony przesz pożary a następnie odbudowywany, istniał do XIX w. Obecny kościół został zbudowany w latach 1844-51 z fundacji Leopolda Henryka Bondy, Edwarda Somolaka i Józefa Milewskiego, właścicieli miejscowych dóbr oraz parafian, przez budowniczych P. Neutitscheina i A. Wandruschkę z Wiednia. Konsekracji kościoła dokonał bp tarnowski Józef Pukalski w 1854 r.
ARCHITEKTURA. Późnoklasycystyczny, murowany, otynkowany. Zbudowany na planie krzyża, jednonawowy. Fasada trójosiowa, podzielona pilastrami, między którymi półkoliście zamknięte wnęki; w środkowej wejście główne, w bocznych rzeźby świętych. Powyżej wieża wtopiona w korpus, czworoboczna, ujęta w narożnikach pilastrami, nakryta hełmem ostrosłupowym. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wnętrze nakryte sklepieniami żaglastymi na gurtach. Polichromia figuralna wykonana przez Władysława Badowskiego, Aleksandra Trojkowicza i Adama Witkowskiego. Zespół dziewięciu witraży wykonanych w Zakładzie Witrażów Żeleńskiego z Krakowa.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z 2. poł. XVIII w., przerabiany z obrazem Trójcy Świętej z 1874 r. Trzy ołtarze barokowo-klasycystyczne z 2. poł. XIX w. Ambona barokowo-klasycystyczna z 2. poł .XVIII w. Chrzcielnica marmurowa, barokowa z XVII w., z rzeźbioną grupą Chrztu w Jordanie na pokrywie z około połowy XIX w. Kropielnica kamienna z XVI lub XVII w. Dwa obrazy: 1. MB z Dzieciątkiem w sukience haftowanej i ramie rokokowej z 2. poł. XVIII w. 2. św. Józef z Dzieciątkiem, rytowany w kamieniu, wczesnobarokowy z 1. poł. XVII w. Dwa krucyfiksy, barokowy z poł. XVII w. i późnobarokowy z 2. poł. XVIII w. Stacje Drogi Krzyżowej, malowane w 1860 r. Organy 23 głosowe, wykonane przez Władysława Kamińskiego z Warszawy, w 2009 r. przebudowane przez firmę Jakubowski z Włocławka. Cztery dzwony, wszystkie wykonane w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej w 1946 r., dzwony noszą nazwy: Chrystus Król, Królowa Polski, św. Józef, św. Stanisław Kostka.

Tekst umieszczony 06.08.2005
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie , z. 2, Powiat bocheński, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.rzezawa.diecezja.tarnow.pl/index.php