Rzepiennik Strzyżewski, miejscowość w powiecie Tarnów (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w 1947 r. z inicjatywy księży z rodziny Bochenków i fundacji mieszkańców wsi. Autorem projektu kościoła jest architekt Zbigniew Rzepecki a pracami budowlanymi kierował budowniczy Adolf Boratyński. W 1972 r. przy istniejącej świątyni biskup tarnowski Jerzy Ablewicz erygował parafię wydzieloną z parafii Rzepiennik Biskupi.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, murowany z kamienia, cegły i betonu, otynkowany. Złożony znawy otoczonej przybudówkami i otwartymi wnękami oraz z wieży wtopionej w korpus. Wieża jest kwadratowa, nakryta dachem namiotowym. Od frontu przez całą jej wysokość biegnie półkolista płycina z prostokątnym oknem u góry. Elewacje boczne oraz elewacja tylna przeprute są potrójnymi prostokątnymi oknami. Nawa nakryta jest stromym dachem dwuspadowym, zaś przybudówki i wnęki. nakryte są dachami jednospadowymi. Wewnątrz nawę kryje sklepienie kolebkowe na podciągachżelbetowych. Polichromia wnętrza dekoracyjno-ornamentalna, wykonana w 1955 r. przez Felicje Curyło, Felicję Kosiniak i Marię Wojtyłę, malarki ludowe z Zalipia.
WYPOSAŻENIE WNETRZA. Wystrój wnętrza, trzy ołtarzechrzcielnicę kamienną, ambonę żelbetową i inne sprzęty drewniane projektował w 1958 r. Zbigniew Rzepecki. W ołtarzach rzeźby Jerzego Bandury: w ołtarzu głównym Chrystus Frasobliwy, w bocznych Zwiastowanie i św. Józef. Na chrzcielnicy znajduje się rzeźba św. Jana Chrzciciela, wykonana przez Piotra Waligórę. Inne rzeźby w kościele to: płaskorzeźbione Stacje Drogi Krzyżowej i Tajemnice Różańca, wykonane przez Józefa Janosa, rzeźbiarza ludowego z Dębna; 21 rzeźb Jerzego Bandury z lat 1951-60; kamienne figury śś. Piotra i Pawła oraz płaskorzeźba Matki Bożej Bolesnej, wykonane przez Bogdanę i Anatola Drwalów; Krucyfiks wykonany przez Piotra Waligórę. Organy wykonane w 1954 r. przez Wacława Biernackiego z Krakowa.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana z kamienia, w formie potrójnej arkady na zawieszenie dzwonów, nakryta dwuspadowym dachem gontowym. W niej zawieszone trzy dzwony wykonane w 1959 r. W
Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: Jan, Stanisław i Władysław.

MUZEUM PARAFIALNE. W 1992 r. przy kościele zostało utworzone Muzeum parafialne, będące od 1995 r. filią Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Muzeum posiada interesujące zbiory malarstwa polskiego, wśród nich obrazy Szymona Czechowicza, Jacka Malczewskiego i Vlastimila Hoffmana.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001