Mędrzechów - miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Po wybudowaniu w 1844 r. kaplicy dworskiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z fundacji Adama i Zofii Potockich, biskup tarnowskich Grzegorz Wojtarowicz wyraził zgodę na utworzenie w Mędrzechowie placówki duszpasterskiej, zależnej od parafii w Bolesławiu. W 1917 r. nastąpiła rozbudowa i przekształcenie kaplicy poprzez dobudowanie prezbiterium i korpusu nawowego według projektu architekta Edwarda Okonia, pod kierunkiem Józefa Abratańskiego z Wiślicy. Powiększenie kościoła miało związek z utworzeniem w 1917 r. samodzielnej ekspozytury w Mędrzechowie przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę, który następnie w 1925 r. erygował tutaj parafię. Ostatnią większą inicjatywą budowlaną przy kościele była budowa wieży, którą rozpoczęto w 1937 r. a ukończono juz po zakończeniu II wojny światowej 1948 r.
ARCHITEKTURA. Eklektyczny, zbudowany z cegły, otynkowany. Trzynawowy, bazylikowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z dwiema przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Część wschodnią korpusu stanowi  dawna kaplica z 1844 r., robiąca wrażenie nawy poprzecznej. Od wschodu dostawiona jest do niej kwadratowa wieża z otwartym przedsionkiem w przyziemiu, nakryta bezstylowym hełmem z latarnią. Na zewnątrz w południowej ścianie dawnej kaplicy są otwarte przedsionki o arkadach filarowych, kaplica z obu stron zwieńczona jest trójkątnymi szczytami. Wnętrze kościoła nakryte zostało pozornymi sklepieniami. Prezbiterium, nawa główna i dawna kaplica nakryte są dachami dwuspadowymi, zaś nawy boczne dachami pulpitowymi. Nad nawą główną wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Poprzednia polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, malowana w 1951 r. przez Juliana Krupskiego przy współpracy Jakuba Beresia, została zastąpiona polichromią wykonaną przez Jerzego Lubańskiego w 1989 r. W oknach witraże figuralne, wykonane w latach 1935-36 w Zakładzie Witrażów Żeleńskiego z Krakowa.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Neoromański ołtarz główny wykonał Jan Brudny z Tarnowa w 1921 r., jest w nim umieszczony obraz MB Częstochowskiej, namalowany przez Czesława Lenczowskiego. Dwa ołtarze boczne neobarokowe z 1922 r. także wykonał Jan Brudny. W lewym ołtarzu umieszczony jest obraz MB Niepokalanie Poczętej, pochodzący z kaplicy dworskiej, w prawym rzeźba Serca Pana Jezusa Trzeci i obraz Jezu Ufam Tobie na zasłonie. Trzeci ołtarz boczny jest neogotycki i pochodzi z przełomu XIX/XX w., znajduje się w nim rzeźba NMP Niepokalanie Poczętej, z tegoż czasu. Organy 13-głosowe, wykonane w 1992 r. w zakładzie Włodzimierza Truszczyńskiego w Warszawie. Trzy dzwony, wszystkie odlane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu, najstarszy Maria w 1931 r., dwa kolejna Stanisław i Marcin w 1992 r.

Tekst umieszczony 25.09.2009

Rysunek kaplicy dworskiej wyk. Marceli Stohandel ok. 1865 r. (przechowywany w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie).

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.medrzechow.tarnow.opoka.org.pl/