Cikowice, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1913-18 według projektu architekta Adolfa Juliusza Stapfa. Konsekracji kościoła dokonał w 1923 r. biskup tarnowski Leon Wałęga, W 1925 r. biskup Wałęga erygował w Cikowicach parafię, której obszar wydzielono z parafii Łapczyca.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły z użyciem kamienia do detali architektonicznych. Złożony z trójprzęsłowej nawy, bocznych kaplic w formie transeptu oraz dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. W narożnikach nawy i ramion transeptu od północy i południa dostawione są niewielkie kruchty. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Ściany na zewnątrz kościoła opięte są uskokowymi przyporami a kościół obwiedziony jest fryzem arkadkowym poniżej gzymsu dachowego. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem naw z latarnią i zwieńczoną iglicą. Wewnątrz kościół nakryty jest sklepieniami krzyżowymi. Polichromia figuralna i ornamentalna wykonana przez Stanisława Skwarczyńskiego w latach 1956-57. Witraże w oknach wykonane w Zakładzie Witrażów Żeleński z Krakowa w 1939 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jednolite neogotyckie, w większości wykonane przez Franciszka Adamka z Bochni w latach 1918-23. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Antoniego, malowany przez Marię Ritter w 1945 r. W lewym ołtarzu bocznym obraz św. Anny , namalowany przez Waleriana Kasprzyka w 1946 r., w prawym ołtarzu obraz Serca Pana Jezusa, namalowany przez Kazimierza Dylewicza po 1945 r. Pozostałe neogotyckie wyposażenie stanowią: ambona, chrzcielnica, ławy i konfesjonały. Trzy dzwony: 1. Antoni z 1932 r., wykonany w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej; 2. Maria i 3. Józef, oba odlane przez nieustaloną firmę z Wrocławia w 1964 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001