Gródek – miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Gródek to dawna wieś królewska, która istniała już w XV w. Pierwsza placówka duszpasterska niezależna od parafii w Grybowie powstała tu w 1913 r. Parafię erygował w 1925 r. biskup tarnowski Leon Wałęga. Wcześniej bo w 1911 r. zbudowany został obecny kościół, który został konsekrowany przez biskupa Wałęgę w 1921 r. W ostatnich latach do kościoła została dobudowana wieża.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły z użyciem kamienia. Jednonawowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym wielobocznie, przy którym zakrystia. Do nawy od zachodu dostawiona wieża. Kościół na zewnątrz opięty jest przyporami i nakryty dachami dwuspadowymi. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się neogotycka wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wieża kwadratowa, opięta przyporami, nakryta pseudobarokowym hełmem z latarnią.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny stiukowy z około 1930 r., w nim płaskorzeźba Serca Pana Jezusa z tegoż czasu. Dwa ołtarze boczne neogotyckie wykonane przez Wojciecha Adamka z 1939 r. Dwa konfesjonały z 1964 r., projektu Zdzisława Mączeńskiego. Stacje Drogi Krzyżowej malowane po 1945 r. przez księdza Stanisława Nowaka. Nowy wystrój prezbiterium z ołtarzem wolnostojącym projektowanym przez Mieczysława Stobierskiego w 1970 r.
Trzy dzwony: Serce Pana Jezusa, Maryja i Paweł, wszystkie powstały w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu w 1968 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001