Grobla, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W roku 1906 biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Grobli ekspozyturę niezależną od parafii Mikluszowice. W 1925 r. biskup Wałęga erygował w Grobli parafię. Obecny kościół wzniesiono w latach 1906-1909 pod kierunkiem budowniczego Kazimierza Kotłowskiego. Jako autora projektu kościoła B. Krasnowolski podaje architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że kościół w Grobli mocno kontrastuje z innymi realizacjami Sas-Zubrzyckiego, chociażby surowością detalu architektonicznego.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły z użyciem kamienia. Jednonawowy, z transeptem i prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Od frontu przy nawie dostawiona wieża, do prezbiterium od północy i południa przylegają przybudówki zakrystyjne. Wieża kwadratowa o ściętych narożach, nakryta hełmem ostrosłupowym. Dachy nad kościołem dwuspadowe z neogotycką wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem naw. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi mieszczą się ostrołukowe okna. Ramiona transeptu zamknięte są ścianami prostymi z parami bliźnich okien i zwieńczonymi trójkątnymi blendowymi szczytami. Polichromia wnętrza dekoracyjna z 1937 r. W jednym z okien witraż ze sceną Wniebowzięcia NMP wykonany w 1909 r. w firmie Żeleńskiego w Krakowie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jednolite, neogotyckie wykonane w latach 1909-1911 przez snycerza Antoniego Wróbla. Składają się na nie trzy ołtarze, ambona i ławy. Chrzcielnica kamienna, neogotycka z początku XX w. Organy 13-głosowe, wykonane w 1909 r. przez Tomasza Falla, organmistrza ze Szczyrzyca. Trzy dzwony odlane w 1958 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: Maria 700 kg, Józef 420 kg i bez nazwy 220 kg.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001