Lokalizacja: Pustków-Osiedle, powiat Dębica (50.114025, 21.506229)
Budowa: 1939
Styl: modernizm

HISTORIA. Niewielki kościółek został zbudowany w 1939 r. dla mieszkańców osiedla fabrycznego, wzniesionego w sąsiedztwie fabryki tworzyw sztucznych i amunicji Lignoza, która powstała w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. W czasie okupacji niemieckiej kościółek wykorzystywany był jako magazyn. Dopiero w 1947 r. miała miejsce konsekracja kościółka. W 1970 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz utworzył przy tutejszym kościele samodzielny rektorat, zaś w 1978 r. erygował parafię.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, zbudowany z cegły, potynkowany, nakryty bardzo spłaszczonym dachem dwuspadowym. Zbudowany na planie kwadratu z niższym i węższym od nawy prostokątnym prezbiterium. Przy prezbiterium zakrystia a po przeciwnej stronie analogiczne pomieszczenie, otwarte do nawy półkolistą arkadą. Fasada zachodnia ujęta jest w dwa ryzality flankujące wejście główne. Wzdłuż ścian bocznych znajdują się niższe od nawy filarowe krużganki, nakrye daszkami pulpitowymi. Wnętrze oświetlają koliste i prostokątne okna. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest kasetonowym stropem.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wystrój wnętrza pochodzi z początku lat 70-tych XX w. i został wykonany według projektu Mieczysława Stobierskiego z Krakowa: ołtarz główny wolnostojący, na ścianie prezbiterium mozaika marmurowa z metalowym krzyżem i kamienną figurą Chrystusa, w ołtarzu bocznym obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Trzy dzwony: Maryja, Józef i św. Jan Chrzciciel odlane w 1985 r. Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 13.03.2010

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Uzar M., XXV lat parafii św. Stanisława Biskupa w Pustkowie Osiedlu, Rzeszów 2007