Krynica - miasto w powiecie sądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1904 r. powstała w Krynicy niezależna od Muszyny ekspozytura a w 1925 r. erygowana została parafia. Kościół zbudowany został w latach 1887-1892 według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W 1902 r. konsekracji kościoła dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga. W latach 1932-35 kościół został powiększony i gruntownie przebudowany według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego.
ARCHITEKTURA. Obiekt pierwotnie neorenesansowy, obecnie bez wyraźnych cech stylowych. Wzniesiony z cegły, kamienia i żelbetu, otynkowany. Korpus trójnawowy, z nawą poprzeczną będącą pozostałością starego kościoła.  z węższym prezbiterium, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła. Przy nawie od frontu wysoka wieża kwadratowa, dostawiona ukośnie. Fasada frontowa klasycyzująca zwieńczona trójkątnym szczytem. Witraże zaprojektowane przez Bogdanę i Anatola Drwalów i wykonane w Pracowni Witraży Braci Paczków w Krakowie. Dekoracja mozaikowa zaprojektowana przez Stanisława Jakubczyka: w bębnie kopuły figuralna, na ścianach Stacje Drogi Krzyżowej.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wolnostojący z figurą Matki Bożej Wniebowziętej, którą wykonał w 1966 r. rzeźbiarz Henryk Burzec z Zakopanego, w oprawie mozaikowej wykonanej przez Stanisława Jakubczyka. Cztery ołtarze boczne wykonane przez Bogdanę i Anatola Drwalów: 1. w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa ołtarz z rzeźbą Serca Pana Jezusa; 2-3. W nawach bocznych ołtarze św. Antoniego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 4. w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy ołtarz w formie krzyża ozdobionego scenami z życia Matki Najświętszej, w ramiona którego wpasowany został obrazem Maryi. Ambona marmurowa, projektowana przez Henryka Burzeć. Chrzcielnica kamienno-metalowa, zaprojektowana przez Antoniego Nowotarskiego a wykonał w 1960 r. Stanisław Skornicki z Krakowa. Siedem konfesjonałów, dwa projektu Franciszka Mączyńskiego z 1936 r. i pięć pozostałych zaprojektowanych przez Jarosława Sowińskiego i wykonanych w 1960 r. przez Władysława Karpiela. Ławy tego samego projektu i wykonawcy. Rzeźba św. Józefa Robotnika z małym Jezusem w kaplicy NSPJ, wykonana przez B. i A. Drwalów. Organy 26 głosowe, wykonane w 1972 r. przez Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy, fundowane przez rodzinę Bobaków z Krynicy. Trzy dzwony odlane w 1953 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich z Przemyśla, noszą nazwy: Ojciec, Matka oraz Aniołek.

Tekst umieszczony 06.03.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.wnmpkrynica.diecezja.tarnow.pl/