Mielec - miasto powiatowe (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafia w Rzochowie powstała około 1373 r. prawdopodobnie z fundacji Leliwitów-Rzemieńskich. Około 1515 r. biskup krakowski Jan Konarski wyniósł tutejsze probostwo do godności prepozytury. Pierwszy kościół w Rzochowie wzmiankowany był w 1431 r. W 1557 r. nosił wezwanie św. Anny i służył jako kościół szpitalny. W latach 1561-77 zamieniony był na zbór protestancki. W 1781 r. kościół zamieniono na szpital dla ubogich. W 1820 r. kościół spłonął i został odbudowany w 1824 r. ale w 1839 r. zniszczyła go powódź. Obecny kościół zbudowany został w 1840 r. i konsekrowany w 1843 r.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy z niewielkim prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, po którego bokach dwie przybudówki zakrystyjne. Przy nawie od południa i zachodu dostawione niewielkie kruchty. Nad nawą i prezbiterium spłaszczone dachy dwuspadowe, nad przybudówkami przy prezbiterium dachy pulpitowe, wszystkie pobite blachą. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wnętrze nakryte stropem płaskim, w nawie wspartym na czterech słupach. Polichromia wnętrza ornamentalna z postaciami świętych, malowana w 1950 r. przez księdza Ludwika Sieradzkiego.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym z 2. poł. XVIII w. rzeźby barokowe śś. Stanisława i Wojciecha z 1. poł. XVIII w. oraz obraz św. Marka z 2. poł. XIX w. lub starszy, silnie przemalowany. Ołtarze boczne: 1. rokokowy z XVIII/XIX w.; 2-3. klasycystyczne z 1877 r. Chrzcielnica barokowo-ludowa z 1. poł. XIX w. Na tęczy krucyfiks o charakterze barokowym, pod nim kartusz z datą budowy kościoła 1843. Obrazy: 1-2. Ukrzyżowanie i św. Antoni, barokowo-ludowe, zapewne 1. poł. XIX w.
DZWONNICA drewniana, wolnostojąca, konstrukcji słupowej, zbudowana w końcu XIX w. W niej zawieszone są trzy dzwony: Marcin z 1950 r., Marek i Tomasz, oba z 1963 r., wszystkie wykonane Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 21.12.2008

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.mielec.rzochow.diecezja.tarnow.pl/