Stanisław Majerski, architekt, związany przez prawie całe życie z Przemyślem, gdzie urodził się w 1872 r. i zmarł w 1926 r. Był synem znanego przemyskiego rzeźbiarza Ferdynanda Majerskiego, właściciela zakładu kamieniarskiego oraz autora wielu przemyskich nagrobków. Stanisław Majerski ukończył Politechnikę Lwowską i studiował też na kilku uczelniach zagranicznych. Początkowo działał we Lwowie ale od 1902 r. osiadł na stałe w Przemyślu. Współpracował z ojcem a po jego śmierci przejął warsztat i kontynuował działalność. Majerski aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym Przemyśla. Działał m.in. w przemyskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, był też prezesem kasyna Mieszczańskiego. Projektował liczne budowle świeckie i sakralne głównie na terenie Przemyśla i okolic ale także na obszarze Galicji od Jasła po Lwów. W swoich realizacjach sakralnych wykorzystywał z upodobaniem formy neogotyckie i neoromańskie, w budownictwie świeckim sięgał też do form secesyjnych. W Przemyślu zaprojektował kościół MB Nieustającej Pomocy na Błoniu (1908-11), kierował budową kościoła i klasztoru karmelitanek bosych, pracował przy restauracji kościoła Jezuitów, prowadził przebudowę kościoła reformatów. Kierował pracami przy przebudowie katedry przemyskiej w latach 1901-13, kiedy to przebudowano korpus, wzniesiono nową fasadę oraz nadbudowano wieżę. W Przemyślu jego projektu jest też tzw. "Nowa Synagoga" (1910-18), obecnie biblioteka, budynek "Małego Seminarium" czy dom św. Józefa. Stanisław Majerski zaprojektował ponadto blisko dwadzieścia świątyń, głownie na terenie dawnej diecezji przemyskiej. Wśród nich trzy znajdują się obecnie na terenie diecezji tarnowskiej: w Przeczycy (1904-06), Szerzynach (1927-28) i Ołpinach (1925-33). Pozostałe kościoły znajdują się: w Birczy, Frysztaku, Futomie, Handzlówce, Husowie, Huwnikach, Kołaczycach, Korczynie, Lutowiskach, Łubnie, Markowej, Mołodyczu, Orzechowcach, Pantalowicach, Trzcieńcu, Wysokiej koło Łańcuta i Wysokiej Strzyżowskiej, ponadto jeden na terenie dzisiejszej Ukrainy w Borysławiu-Tustanowicach. Był też autorem projektu kościoła i klasztoru wizytek w Jaśle, zniszczonego w czasie II wojny światowej. Majerski zaprojektował też cerkwie greckokatolickie w Kormanicach, Kruszatycach i Cykowie.

Tekst umieszczony 25.03.2009
Dziękuję Panu Bartkowi Podubnemu za cenne uwagi i informacje dotyczące Stanisława Majerskiego

LITERATURA

Beiersdorf Z., Tendencje artystyczne architektury kościelnej w pierwszym stuleciu diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 1-3, 1986
Gutowski B., Secesja w architekturze Przemyśla, Przemyśl 2007
Podubny B., Majerski Stanisław Kostka [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, Przemyśl 2011