Stanisław Majerski, architekt, związany przez prawie całe życie z Przemyślem, gdzie urodził się w 1872 r. i zmarł w 1926 r. Był synem znanego przemyskiego rzeźbiarza Ferdynanda Majerskiego, właściciela zakładu kamieniarskiego oraz autora wielu przemyskich nagrobków. Stanisław Majerski zdał maturę w c.k. Gimnazjum wyższym w Przemyślu w 1891 r. Następnie ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Lwowskiej. Kontynuował naukę na kilku uczelniach zagranicznych m.in. w Dreźnie, Monachium, Wiedniu, Budapeszcie i Pradze. Po studiach pracował jako wykładowca w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. W 1902 r. osiadł na stałe w Przemyślu. Współpracował z ojcem a po jego śmierci przejął warsztat i kontynuował działalność. Majerski aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym Przemyśla. Działał m.in. w przemyskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, był też prezesem Kasyna Mieszczańskiego. Projektował liczne budowle świeckie i sakralne głównie na terenie Przemyśla i okolic ale także na obszarze Galicji od Jasła po Lwów. W swoich realizacjach sakralnych wykorzystywał z upodobaniem formy neogotyckie i neoromańskie, w budownictwie świeckim sięgał też do form secesyjnych. W Przemyślu zaprojektował kościół MB Nieustającej Pomocy na Błoniu, kierował budową kościoła i klasztoru karmelitanek bosych, pracował przy restauracji kościoła Jezuitów, prowadził przebudowę kościoła reformatów. W latach 1901-13 kierował pracami przy przebudowie katedry przemyskiej, kiedy to przekształcono korpus, wzniesiono nową fasadę oraz nadbudowano wieżę. W Przemyślu jego projektu jest też tzw. Nowa Synagoga, obecnie biblioteka, budynek "Małego Seminarium" czy dom św. Józefa. Stanisław Majerski zaprojektował ponadto blisko dwadzieścia świątyń, głownie na terenie dawnej diecezji przemyskiej. Wśród nich trzy znajdują się obecnie na terenie diecezji tarnowskiej: w Przeczycy, Szerzynach i Ołpinach. Majerski zaprojektował też klika cerkwi greckokatolickich: w Kormanicach, Kruszatycach i Cykowie.

Obiekty sakralne:
- Przemyśl, katedry św. Jana Chrzciciela (1901-13), przebudowa korpusu nawowego, nowa fasada, kruchty i nadbudowa wieży
- Pantalowice, kościół Niepokalanego Poczęcia (1901-02)
- Przemyśl, kościół reformatów (1902), przebudowa
- Borysław-Tustanowice, dawniej Wolanka (Ukraina), kościół św. Barbary (1902-03)
- Jasło, kościół wizytek (1902-04), zniszczony w czasie II wojny światowej
- Kołaczyce, kościół św. Anny (1903-06)
- Handzlówka, kościół śś. Piotra i Pawła (1903-08)
- Przeczyca, kościół NMP Wniebowziętej (1904-06)
- Markowa, kościół św. Doroty (1904-10)
- Przemyśl, kościół MB Nieustającej Pomocy (1908-11)
- Wysoka Strzyżowska, kościół św. Józefa (1908-18)
- Futoma, kościół św. Walentego (1910-11)
- Korczyna, kościół NMP Królowej Polski (1910-14)
- Przemyśl, Nowa Synagoga (1910-18), obecnie biblioteka
- Lutowiska, kościół św. Stanisława (1911-13)
- Wysoka koło Łańcuta, kościół św. Małgorzaty (1911-13)
- Husów, kościół św. Andrzeja (1912-16)
- Tamanowice (Ukraina), kościół NSPJ (1918-22), projekt odbudowy
- Nisko, kościół św. Józefa Oblubieńca (1919-1922), projekt odbudowy
- Bircza, kościół św. Stanisława Kostki (1921-27)
- Mołodycz, kościół Niepokalanego Serca NMP (1922-24)
- Kormanice, cerkiew Soboru Bogarodzicy (po 1922)
- Huwniki, kościół NMP Królowej Polski (1923-24)
- Hruszatyce (Ukraina), cerkiew Narodzenia Bogarodzicy (1924)
- Frysztak, kościół Narodzenia NMP (1924-27)
- Trzcieniec (Ukraina), kościół św. Józefa (1924-28)
- Cyków (Ukraina), cerkiew (1925)
- Orzechowice, kościół MB Różańcowej (1925-29), nieistnieje
- Ołpiny, kościół Wniebowzięcia NMP (1925-33)
- Łubnie, kościół św. Jana Chrzciciela (1927)
- Szerzyny, kościół Matki Bożej Różańcowej (1927-28)

Obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne:
- Przemyśl, dom św. Józefa, ul. Grodzka (1901)
- Przemyśl, małe Seminarium (1901-02)
- Tarnobrzeg-Wielowieś, plebania (1905)
- Przemyśl, dom czynszowy, ul. Franciszkańska 3 (1910-13)
- Jarosław, gmach poczty (1909)
- Rzeszów, dworzec kolejowy (1909-10), przebudowa
- Dębowiec, dom zakonny saletynów (1910)
- Jarosław, dom czynszowy, ul. Kraszewskiego 36 (1910-13)
- Jarosław, dom czynszowy, ul. Kraszewskiego 37 (1910-13)
- Przemyśl, ochronka ss. Felicjanek, ul. Szczytowa (1910), przebudowa
- Przemyśl, kryte trybuny na stadionie „Polonii” (1924), wspólnie z S. Pollakiem
- Jarosław, dom czynszowy, ul. Kraszewskieg 37 (1910-13)

Tekst umieszczony 25.03.2009, poprawiony 30.09.2020
Dziękuję Panu Bartkowi Podubnemu za cenne uwagi i informacje dotyczące Stanisława Majerskiego

LITERATURA

Beiersdorf Z., Tendencje artystyczne architektury kościelnej w pierwszym stuleciu diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 1-3, 1986
Gutowski B., Secesja w architekturze Przemyśla, Przemyśl 2007
Podubny B., Majerski Stanisław Kostka [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, Przemyśl 2011