Lokalizacja: Ołpiny, powiat Tarnów  (49.806425, 21.202290)
Budowa: 1925-1931
Architekt: Stanisław Majerski
Styl: neoromanizm

HISTORIA. Parafia w Ołpinach powstała zapewne w 2. połowy XIV w. W 1384 r. pojawia się określenie "rector ecclesiae in Olpin". Pierwszy murowany kościół w Ołpinach wzniesiono w 1565 r., był on gruntownie odnawiany w 1759 r. a w 1915 r. uległ zniszczeniu w podczas działań wojennych. Obecny kościół został zbudowany w latach 1925-31 według projektu architekta Stanisława Majerskiego z Przemyśla pod kierunkiem budowniczego Franciszka Boratyńskiego. Konsekracji kościoła dokonał biskup Karol Pękala w 1956 r.

ARCHITEKTURA. Neoromański, zbudowany z cegły z użyciem kamienia. Trójnawowy, halowy z krótkim prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, po bokach którego dwie symetryczne przybudówki zakrystyjne. Przy korpusie nawowym od frontu dwie wieże, z nich południowa znacznie wyższa od sąsiedniej, obie nakryte hełmami namiotowymi. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, z wieżyczką na sygnaturkę nad korpusem. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowymi. Nawy boczne oddzielone od głównej czterema kamiennymi, masywnymi kolumnami, w górnej części spiralnymi. Arkady międzynawowe zamknięte łukiem spłaszczonym. Chór muzyczny wbudowany miedzy wieżami, wsparty na dwóch kolumnach. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, malowana w 1948 r. przez Aleksandra Trojkowicza.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neorokokowy, wykonany po 1945 r., przez Józefa Niziołka według projektu architekta Kazimierza Mazura, z obrazem NMP Wniebowziętej, malowany przez Aleksandra Trojkowicza w 1949 r. Trzy ołtarze boczne: pierwszy z rzeźbami Grupy Ukrzyżowania, wykonany w 1950 r. przez Józefa Napadło, drugi z rzeźbami Przemienienia Pańskiego, wykonany przez Aleksandra Trojkowicza; trzeci z rzeźbami Zesłania Ducha Świętego wykonanymi w 1957 r. przez Ludwika Bryndala według projektu Kazimierza Macura. Chrzcielnica i ambona, neobarokowe, wykonane w latach 1934-36 przez Stanisława Bochenka. Ławy i konfesjonały wykonane w latach 1963-66 przez Ludwika Bryndla według projektu Kazimierza Mazura. Organy 15-głosowe wykonał Zygmunt Kamiński z Warszawy w 1944 r. Rzeźba Chrystusa u słupa, barokowo-ludowa z XVIII/XIX w. Trzy dzwony, z których jeden odlany w 1569 r. w Krakowie przez ludwisarza Oswalda Baldnera, z plakietą, na której scena Sądu Parysa, przelany w 1927. Dwa pozostałe dzwony odlane w 1959 r.

Tekst umieszczony 08.03.2006

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.olpiny.tarnow.opoka.org.pl/