Ostrów, miejscowość w powiecie ropczycko-sędziszowskim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. W 1917 r. utworzono w Ostrowie niezależną ekspozyturę, wtedy też rozpoczęto budowę kościoła, którą ukończono w 1923 r. Następnie w 1925 r. biskup tarnowski Leon Wałęga erygował tutaj parafię, której obszar został wyłączony z parafii Lubzina. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, w 1944 r. po zniszczeniach wojennych oraz w latach 1954-55 i 1966.
ARCHITEKTURA. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, szalowany. Trójnawowy z węższym od korpusu prezbiterium, zamkniętym trójbocznie przy którym od południa zakrystia. Przy korpusie od zachodu przedsionek zaś od południa nad wejściem bocznym nadwieszony balkon. Kościół nakryty dachami siodłowymi nad korpusem i prezbiterium oraz nad kruchtą i zakrystią. Nad korpusem wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona iglicą. Wewnątrz nawa główna i prezbiterium nakryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi, zaś w nawach bocznych płaski odcinki stropowe wydzielone półkoliście zamkniętymi arkadami.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny, neogotycki z 1930 r., wykonany przez Jana Wolaka, z obrazem NMP Królowej Polski, namalowanym w 1938 r. przez Józefa Pochwalskiego oraz rzeźbą neogotycką Marii zakupioną w Szwajcarii w 1866 r. Dwa ołtarze boczne neogotycki, z nich prawy zakupiony w Bielczy w 1948 r., zaś lewy wykonany w 1966 r. na jego wzór. Chrzcielnica neogotycka z około 1930 r. Ambona późnobarokowa z około połowy XVIII w., pochodząca z Lubziny. Prospekt organowy wraz z 14-głosowymi organami z XIX w. przywieziony został w 1946 r. z kościoła kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Krucyfiks ludowy XVIII/XIX w.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana zbudowana w 1957 r. Murowana, w formie potrójnej arkady na zawieszenie dzwonów. Dzwony: Maryja z 1937 r., Józef i Franciszek z 1957 r., wszystkie wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 21.04.2010

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.parafiaostrow.pl/index.html