Adam Marczyński (1908-1985),  polski malarz i grafik, członek Grupy Krakowskiej. Studiował w latach 1929-36 na krakowskiej ASP. W czasie studiów odbył podróże do Francji i Hiszpanii. Jeszcze przed wojną związał się z założoną w 1931 r. Grupą Krakowską, którą po wojnie reaktywował wspólnie z Marią Jaremą i Jonaszem Sternem. W latach 1945-79 wykładał jako profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawiał na Biennale Sztuki w Wenecji (1956), Biennale w Sao Paulo (1959) oraz na Documenta w Kassel (1959). Podsumowanie jego twórczości stanowi katalog retrospektywnej wystawy pośmiertnej w krakowskim Biurze Wystaw Artystycznych (1985). Początkowo tworzył martwe natury, pejzaże i studia portretowe pod wpływem kubizmu oscylując stopniowo w kierunku abstrakcji. W okresie powojennym malował przez pewien czas geometryzowane kompozycje figuralne, wnętrza oraz pejzaże, by ostatecznie zwrócić się ku abstrakcji. Stopniowo rozbudowywał swój warsztat o nowe środki wyrazu czego przykładem są kompozycje z opalanych desek, zamknięte i otwarte układy reliefowe oraz asamblaże działające kompozycją przestrzenną i elementami ruchomymi, zmieniającymi kąt padania światła, a co za tym idzie natężenia barwy. Adam Marczyński uprawiał również malarstwo ścienne i jest autorem polichromii w kilku kościołach regionu tarnowskiego m.in.: w Brzesku, Czchowie, Nowym Wiśniczu, Radłowie, w kościele redemptorystów w Tuchowie oraz w tarnowskiej katedrze.

Tekst umieszczony 26.01.2004, ostatnio aktualizowany 21.07.1974

LITERATURA

Sztuka świata. Leksykon L-Z, t. 13, Warszawa 2000
Strona internetowa: www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_marczynski_adam