Kornel Drank, rzeźbiarz, snycerz, urodził się 1824 r. na Strusinie (wtedy jeszcze podtarnowskiej wsi), zmarł w 1871 r. w Tarnowie. Należał do tarnowskich cechów: stolarskiego, metalowego i sukienniczego. Posiadał warsztat w którym zatrudniał uczniów i czeladników. Wykonywał prace dla wielu kościołów w diecezji tarnowskiej. Musiał cieszyć się opinią sprawnego rzemieślnika skoro w latach 50-tych XIX w. powierzono mu wykonanie ołtarza głównego do tarnowskiej katedry. Ołtarz ten został usunięty w 1890 r. w czasie kolejnej renowacji wnętrza. W 1850 r. Drank przeprowadził też konserwację głównego ołtarza z kościoła w Dębnie, która polegała na uzupełnieniu ubytków, pomalowaniu i pozłoceniu. Do naszych czasów zachował się ołtarz główny w kościele parafialnym w Baranowie Sandomierskim. Kornel Drank znany był ze swojej działalności patriotycznej. Szczególnie aktywny był w okresie powstania styczniowego, kiedy jego mieszkanie służyło jako kryjówka dla ochotników udających się do powstania w Królestwie Polskim. W 1864 r. został skazany przez władze austriackie na cztery miesiące więzienia. Drank zmarł na raka przełyku i został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Tekst umieszczony 25.11.2007

 Dziękuję panu Antoniemu Sypkowi za zwrócenie mojej uwagi na osobę Kornela Dranka oraz za cenne wskazówki i przesłanie zdjęcia.

LITERATURA

 Luchter Krupińska L., Budowle sakralne Dębna, Dębno 2004
Sypek A., Cmentarz Stary w Tarnowie. Przewodnik, Tarnów 1991