pienkowski wladyslawWładysław Pieńkowski urodzony 28 maja 1907 r. w Hleźnej na Wołyniu, zmarł 24 listopada 1991 r. Polski architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Naukę ukończył w 1935 r. Karierę rozpoczynał u boku Marka Leykama, z którym współpracował przy projektowaniu gmachu Centrali Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego w Warszawie. Z czasem Pieńkowski wyspecjalizował się w projektowaniu kościołów. W pierwszych realizacjach sakralnych m.in. w Radomiu i Tarnowie współpracował ze Stanisławem Gałęzowskim. Projektował surowe, zgeometryzowane bryły o konstrukcji żelbetowej. W swoich realizacjach dużą wagę przywiązywał do oświetlenia wnętrz naturalnym światłem. Trzy z kościołów Władysława Pieńkowskiego zostały zrealizowane na terenie diecezji tarnowskiej, są to świątynie w Szczepanowicach, Tarnowie-Mościcach i Biadolinach Radłowskich. Władysław Pieńkowski zajmował się też aranżacją wnętrz kościelnych i projektowaniem elementów wyposażenia.

Fotografia architekta za: http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/

Obiekty Sakralne:
- Szczepanowice, kościół Niepokalanego Serca NMP (1938-1948), wspólnie z S. Gałęzowskim

- Radom, kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1939-1965), wspólnie z S. Gałęzowskim
- Tarnów-Mościce, kościół MB Królowej Polski (1948-1956), wspólnie z S. Gałęzowskim
- Świerże Górne, pow. Kozienice, kościół św. Jakuba (1950-1965)
- Warszawa-Mokotów, kościół św. Michała Archanioła (1950-1966)
- Głowaczów, pow. Kozienice, kościół św. Wawrzyńca (1958-1966)
- Biadoliny Radłowskie, kościół NSPJ (1964-1966)
- Kalisz, kościół Bożej Opatrzności (1968-1972)
- Sulejówek, kościół Matki Bożej Pocieszenia (1971-1983)
- Orońsko, kościół Wniebowzięcia NMP (1974-1978)
- Włocławek, kościół św. Józefa (1976-1986)
- Kielce, kościół św. Józefa Robotnika (1976-1984), wspólnie z M. Szymanowskim i K. Pieńkowską-Osińską
- Brzustów, kościół MB Częstochowskiej, wspólnie z T. Derlatką (1979-83)
- Warszawa-Służew, kościół MB Różańcowej, dominikanów (1983-1994)
- Opoczno, kościół Podwyższenia Krzyża Św. (1985-1995)
- Pniewy, kaplica bł. Urszuli, przy udziale Anny Grocholskiej (1987-1989)

Obiekty użyteczności publicznej:
- Warszawa-Śródmieście, Centrala Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, ul. św. Barbary 1 (1950-1952), współpraca z głównym projektantem M. Leykamem
- Warszawa-Śródmieście, biurowce centrali przemysłu drzewnego, ul. Nowogrodzka 31-33, ul. Żurawia 32/34

Aranżacje wnętrz i elementy wyposażenia:
- Biadoliny Radłowskie, kościół NSPJ, aranżacja wnętrza, wspólnie z Hanną Szczypińską
- Piwniczna Zdrój, kościół Narodzenia NMP, aranżacja wnętrza, wspólnie z Marią Hiszpańską-Neumannową
- Tarnów-Mościce, kościół MB Królowej Polski, ambona żelbetowa
- Zbylitowska Góra, kościół Podwyższenia Krzyża Św., ołtarz wolnostojący i tabernakulum

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Strona internetowa: http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/wladyslaw_pienkowski,1593