Porąbka Uszewska, miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Ponieważ początki parafii w Porąbce Uszewskiej sięgają 1470 r., kościół ten zbudowany został zapewne jako drugi z kolei przed 1550 r. W XVII w. wnętrze kościoła zostało przekształcone w duchu baroku, m.in. wprowadzono trójnawowy podział wnętrza. Z XIX w. pochodzi natomiast informacja o istnieniu wieży baniastej. Kościół został rozebrany około 1918 r., zapewne w związku z ukończeniem w tym roku budowy murowanego kościoła.
ARCHITEKTURA. Gotycko-barokowy, drewniany, szalowany, kryty gontem. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Nakryty dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, z barokową wieżyczką na sygnaturkę o baniastym hełmie z latarnią. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem, z płaskimi odcinkami w nawach bocznych wydzielonych słupami. Portal do zakrystii zamknięty łukiem w ośli grzbiet o spłaszczonym wykroju.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wiadomo, że do 1912 r. w kościele znajdował się renesansowy obraz epitafijny z krucyfiksem i klęczącymi postaciami rodziny nieznanego fundatora. Jego dalsze losy nie są znane. Pozytyw 8-głosowy z 1686 r. początkowo został przeniesiony do nowego kościoła, a obecnie znajduje się na zamku w Dębnie.

Tekst umieszczony 02.03.2007

 Zdjęcia kościoła pochodzi z pracy Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986

 LITERATURA

 Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986