Siedliska - miejscowość w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Siedliskach powstała prawdopodobnie jeszcze w XIII w. Ale pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi 1325 r., kiedy wymieniona jest wśród parafii płacących świętopietrze. W 1529 r. biskup krakowski Piotr Tomicki zniósł parafię w Siedliskach, przyłączając jej obszar do parafii w Bobowej. W 1561 r. za sprawą właścicieli wsi z rodu Jordanów, kościół został zamieniony na zbór ariański i pełnił tę rolę do 1595 r. Dopiero w 1790 r. biskup tarnowski Florian Amand Janowski przywrócił kościołowi w Siedliskach prawa parafialne. Obecny kościół został zbudowany w XIV lub XV w. Był wielokrotnie odnawiany m.in. około 1650 r., w 2. poł. XVIII w., w 1. poł. XIX w. i ostatnio w latach 2008-2010.
ARCHITEKTURA. Gotycki o częściowo zatartych cechach stylowych. Zbudowany z kamienia, otynkowany, kryty blachą. Złożony z nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od południa przybudówka, powiększona z dawnej kruchty. Ściany na zewnątrz opięte przyporami. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, dach prezbiterium kryje też zakrystię. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią o barokowej formie. Nawa i prezbiterium nakryte są stropami płaskimi, w zakrystii sklepienie kolebkowe z lunetami. Okna prostokątne, powiększone.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z 2. połowy XVIII w., z obrazami Ukrzyżowanego Chrystusa w polu głównym i św. Józef z XVIII w. w zwieńczeniu. Dwa ołtarze boczne, barokowe z połowy XVII w., w nich obrazy: w lewym Matka Boska Bolesna i św. Marcin, współczesne ołtarzowi, zaś w prawym św. Antoni i Stygmatyzacja św. Franciszka, zapewne z XIX w. Chrzcielnica drewniana, barokowa z XVII w. Ambona rokokowa z 2. połowy XVIII w. Dwa skrzydła ołtarzowe malowane na deskach z obrazami śś. Łucji i Agaty, renesansowe z końca XVI w. Organy wykonane w 1900 r. Tomasza Falla ze Szczyrzyca
DZWONNICA oddzielna, włączona w obręb muru otaczającego kościół. Zbudowana z kamienia w XVIII/XIX w., w formie potrójnej arkady, w której zawieszone są trzy dzwony: Mikołaj, Maryja i Antoni, wszystkie odlane w 1962 w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Katalog organów w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis
Strona internetowa: http://siedliska.info/