Siedliska-Bogusz, miejscowość w powiecie dębickim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafia powstała tutaj w XIV w. a najstarsza o niej wzmianka pochodzi z 1373 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1908-1912 według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. Konsekracji kościoła dokonał w 1912 r. biskup tarnowski Leon Wałęga. Kościół był odnawiany w latach 1945-49 po zniszczeniach z czasu II wojny światowej.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły i kamienia. Trójnawowy, bazylikowy z transeptem i wieżą od frontu. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z dwiema kaplicami po bokach i zakrystią od północy. Południowe ramię transeptu zamknięte trójbocznie, zaś ramię północne zamknięte ścianą prostą. Od północy portyk kolumnowy, w którym umieszczone boczne wejście do kościoła. Wieża kwadratowa o czterech kondygnacjach, wysoka na 56 metrów, nakryta hełmem ostrosłupowym, flankowanym czterema sterczynami w narożach. Na zewnątrz kościół opięty uskokowymi przyporami. Nad prezbiterium, nawą główną i transeptem dachy dwuspadowe, z neogotycką wieżyczką na sygnaturkę z latarnią na skrzyżowaniu naw. Nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Wewnątrz w prezbiterium i nawach sklepienia krzyżowo-żebrowe, w transepcie i przęśle środkowym gwieździste. Arkady międzynawowe ostrołukowe i w obramieniach o łuku tudorowskim. Polichromia w prezbiterium figuralna i ornamentalna o charakterze secesyjnym, zaprojektowana przez Fryderyka Śnieżka w 1949 r. Witraże figuralne w oknach, projektowane przez Stefana Matejkę i wykonane przez Zakład Witrażów Żeleńskiego w Krakowie w latach 1911-12.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki z 1925 r., z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2. poł. XVII w., w 1749 r wzmiankowany jako łaskami słynący. Ołtarze boczne: 1. w kaplicy bocznej, późnobarokowy z końca XVIII w., pochodzący zapewne z dawnego kościoła; 2. neogotycki; 3. wykonany przez Wojciecha Galusa w 1951 r.; 4. wykonany przez Ludwika Bryndala w 1954 r. Ambona i konfesjonały wykonane w 1951 r. przez Wojciecha Galusa. Rzeźba Matki Boskiej Bolesnej w tradycji późnogotyckiej z XVI w.? Organy 23-głosowe wykonane w 1930 r. w zakłądzie Stanisława Krukowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.  Dzwon z 1908 r. zawieszony na wieży.

Tekst umieszczony 19.11.2008

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Gołos J., Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis