Piotrkowice - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Piotrkowicach powstała między 1459 a 1470 rokiem. Obecny kościół zbudowany został w 1907 r. w miejsce wcześniejszego z XIV w., z fundacji księżnej Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej, według projektu architekta Jana Sas Zubrzyckiego
ARCHITEKTURA. Jest to obiekt neogotycki, murowany z cegły z użyciem kamienia do detali architektonicznych. Trójnawowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym przybudówki zakrystyjne. Przy nawie od zachodu wieża kwadratowa, nakryta hełmem ostrołukowym, u nasady hełmu obwiedziona fryzem arkadkowym. Wnętrza nakryte sklepieniami krzyżowymi. Na zewnątrz kościół opięty szkarpami i obwiedziony fryzem ząbkowym, umieszczonym pod gzymsem. W przyziemiu wieży dwuwejściowy portal główny, ujęty w trójkątny szczyt, nad którym duży okulus. Także fasady transeptów zwieńczone są trójkątnymi szczytami a poniżej znajdują się duże półkoliste okna. Dachy dwuspadowe, kryte blachą. Na skrzyżowaniu naw wieżyczka na sygnaturkę. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, projektowana przez Józefa Dutkiewicza a wykonana w latach 1942-43 przez Jana Wodyńskiego i Alojzego Majchera. Dwa witraże figuralne z 1906 r. wykonane w Zakładzie Witrażów Żeleńskiego w Krakowie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jednolite neogotyckie, wykonane głównie według projektu Jana Sas Zubrzyckiego przez stolarza Stanisława Brudnego. Są to cztery ołtarze, ambona, ławy i konfesjonały. W ołtarzu głównym obraz MB Nieustającej Pomocy. Na pozostałe wyposażenie składają się m.in.: chrzcielnica z 1782 r. oraz obraz św. Michała Archanioła, barokowy z 1732 r., malowany przez Piotra Stawskiego. Organy 13-głosowe wykonał Rudolf Haase ze Lwowa.

Tekst umieszczony 21.01.2004

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis