dutkiewiczJózef Edward Dutkiewicz, urodzony w 1903 r. w Podgórzu (dziś Kraków), zmarły w 1968 r. w Olkuszu. Historyk sztuki, konserwator i malarz. Ukończył tarnowskie gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego, następnie studiował malarstwo na krakowskiej ASP oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1930-31 studiował też na paryskiej Ecole de Louvre. W 1931 r. objął stanowisko pomocnika konserwatora na okręg miasta stołecznego Warszawy. W 1932 został konserwatorem zabytków w Łucku na Wołyniu gdzie był współzałożycielem Wołyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz organizatorem Muzeum Wołyńskiego. W 1935 objął funkcję konserwatora w Lublinie, gdzie kierował m.in. odnową zabytkowych kamienic Starego Miasta. Prace na lubelskiej starówce przerwał wybuch II wojny światowej. Okres okupacji Dutkiewicz spędził m.in. w Tarnowie, zajmując się konserwacją dzieł sztuki w Muzeum Diecezjalnym. Po zakończeniu wojny w 1945 zainicjował utworzenie Muzeum Ziemi Tarnowskiej, którego przez pięć lat był dyrektorem (1945-50), mimo że już w 1946 przeniósł się do Krakowa, gdzie objął stanowisko wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków. Na stanowisku tym pracował do 1951. Od w 1950 pełnił funkcję wykładowcy na krakowskiej ASP, gdzie był także twórcą Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki. Prowadził liczne prace konserwatorskie, czasem kontrowersyjne, m.in. w kościołach św. Małgorzaty w Dębnie i św. Elżbiety w Starym Sączu oraz pałacach w Krasiczynie, Łańcucie i Pieskowej Skale. Józef Dutkiewicz był autorem wielu realizacji w kościołach diecezji tarnowskiej, do których wykonywał polichromie i inne projekty plastyczne. Zginął tragicznie, spadając z rusztowania w gotyckim kościele parafialnym w Olkuszu. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Był autorem licznych prac naukowych z zakresu Historii Sztuki, m.in. Małopolska rzeźba średniowieczna 1300-1450 czy Grobowce rodziny Tarnowskich w kościele katedralnym w Tarnowie. W tomie Katalogu zabytków, obejmującym województwo krakowskie, opracował powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, limanowski i tarnowski.

Tekst umieszczony 11.09.2003, poprawiony 25.11.2019

Prace na terenie diecezji tarnowskiej

Szczepanów, kościół śś. Marii Magdaleny i Stanisława bpa, projekt witraży (1925) i obraz św. Marii Magdaleny (1942)
Ptaszkowa, kościół Najświętszego Imienia Marii Panny, polichromia (1929-32)
Jodłowa, kościół św. Stanisława, polichromia i obraz Bitwa pod Grunwaldem (1932)
Krużlowa, kościół Narodzenia NMP, polichromia i Droga Krzyżowa (1942)
Wietrzychowice, kościół Wniebowzięcia NMP, polichromia i ołtarz boczny (1942)
Piotrkowice, kościół św. Michała Archanioła, polichromia (1942-43)
Ciężkowice, kościół św. Andrzeja, polichromia (1943-44 i 1954-56), Droga Krzyżowa (1958) oraz ramy obrazu Chrystusa Miłosiernego (1947)
Dębno, kościół św. Małgorzaty, polichromia (1955)
Radłów, kościół św. Jana Chrzciciela, epitafium kardynała Hozjusza
Tarnów, katedra Narodzenia NMP, polichromia (1957-58)

LITERATURA

Patroni tarnowskich ulic, t. 1, oprac. zb., Tarnów 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972