Szczurowa - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Początki parafii w Szczurowej sięgają 1338 r. kiedy to bp krakowski Jan Grot wraz z założeniem wsi uposażył parafię. Poprzednie drewniane kościoły w Szczurowej były niszczone przez pożary. Pierwszy znany nam kościół spłonął w 1683 r. Na jego miejsce w 1772 r. zbudowano kolejny, który spalił się w 1886 r. Zdecydowano wtedy o wzniesieniu murowanego kościoła, który zbudowany został w latach 1887-1893 r. według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. Jego konsekracji dokonał bp tarnowski Leon Wałęga w 1903 r.

ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły. Złożony z trójnawowego, pięcioprzęsłowego korpusu, z prezbiterium równym szerokością nawie głównej, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Przy czwartym przęśle korpusu dostawione są symetryczne kaplice w formie transeptu. Do korpusu od północy dostawione są dwie wieże czworoboczne, w górnej kondygnacji przechodzące w ośmiobok i nakryte ostrosłupowymi hełmami. Nad nawą główną i prezbiterium dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Ściany na zewnątrz opięte są przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna. Detal architektoniczny neogotycki.
WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZA. Polichromia wnętrza ornamentalna wykonana w 1893 r. przez Piotra Nizieńskiego, Aleksandra Skrutka i W. Szczepaniaka. Witraż w oknie chóru muzycznego ze sceną Nawiedzenia NMP, wykonany według projektu Łukasza Karwowskiego. Wyposażenie wnętrza jednolite, neogotyckie, wykonane w większości w 1894 r. Składa się nie: pięć ołtarzy, ambona, chrzcielnica i konfesjonały. Organy 20-głosowe wybudowane przez Henryka Siedlara z Krakowaw 1970 r. Ponadto w jednym z ołtarzy umieszczony jest obraz Madonny z Dzieciątkiem z XVI w., w innym rzeźba Matki Boskiej Szczurowskiej, także z XVI w. Trzy dzwony odlane w 1957 r.
Przed fasadą kościoła ustawione są rzeźby dłuta Walerego Gadomskiego z końca XIX w. Ponadto przy kościele stoi wysoka kolumna z rzeźbą św. Bartłomieja z 1698 r.

Tekst umieszczony 22.04.2007, aktualizowany 22.07.2018
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Stefański K., Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik - z pracowni architekta i rzeźbiarza, Wrocław 2004
Strona internetowa: http://www.szczurowa.tarnow.opoka.org.pl/