Szynwałd - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Szynwałdzie powstała w 1344 r. a pierwsza wzmianka o istnieniu tutaj kościoła pochodzi z 1350 r. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1911-18, według projektu architekta Adolfa Juliusza Stapfa, w miejsce poprzedniej, drewnianej świątyni, zbudowanej w 1555 r.
ARCHITEKTURA. Jest to kościół wzniesiony w stylu neogotyckim. Murowany z cegły i kamienia użytego do detali architektonicznych. Trójnawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z transeptem, dwiema kaplicami i wieżą od frontu. Wieża czworoboczna, wysoka nakryta ostrosłupowym hełmem z latarnią. Od zewnątrz kościół opięty uskokowymi przyporami. Nad prezbiterium, nawą i transeptem dachy dwuspadowe. Na skrzyżowaniu naw wieżyczka na sygnaturkę. Polichromia figuralna i ornamentalna malowana przez Andrzeja i Irenę Chojkowskich w 1966 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny, neogotycki z 1930 r., z rzeźbą Matki Boskiej Szkaplerznej. Dwa ołtarze boczne, neogotyckie, w jednym nowy obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Portrety: 1. ks. Andrzeja Cervusa, malowany w 1803 r.; 2. bpa Józefa Wojtarowicza z ok. 1840 r. Krucyfiksy: 1. późnogotycki z początku XVI w.; 2-4 barokowe z w. XVII-XVIII. Epitafia: 1. Ollabanda (?) Dulęby, uczestnika powstania styczniowego, członka założyciela Zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie (zm. 1920); 2. ks. Aleksandra Siemienskiego? (zm. 1939). Tablica poświęcona Pamięci parafian poległych w wojnie światowej 1914-1920. Trzy dzwony: Jeden z XVI w., dwa pozostałe odlane w 1931 r. Organy wykonał Zygmunt Kamiński z Warszawy w latach 1943-47, następnie w 1992 były remontowane przez Kazimierza Plewę z Nowego Sącza.

Tekst umieszczony 11.09.2003, ostatnio aktualizowany 17.10.2006

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis